Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Rozwój metropolii wpływa na rynek komunikacji zunifikowanej

 |  Artykuł partnera  |  Budownictwo

W bardzo ciekawych badaniach „UCC Market Predictions for 2013 and Beyond” amerykańska firma analityczna Frost & Sullivan – nazwa dobrze znana każdemu profesjonaliście rynku technologii komunikacyjnych – definiuje kilka tzw. Mega Trendów, czyli globalnych zjawisk socjoekonomicznych, które wpłyną na rozwój branży ICT, a w szczególności technologii komunikacji zunifikowanej,w ciągu najbliższych kilku lat. Jednym ze omówionych zjawisk, moim zdaniem wyraźnie widocznymrównież na naszym lokalnym rynku, jest rozwój metropolii, zwiększającypopularność pracy zdalnej i technologii z nią związanych.

Postępująca urbanizacja jest faktem na całym świecie; również w Polsce obserwujemy stałą migrację ludności z terenów wiejskich do miast, powiązaną ze zmianą modelu gospodarczego z rolniczego na wytwórczy i usługowy. Miasta dają najlepszą perspektywę rozwoju naukowego i zawodowego, dostęp do nowoczesnej infrastruktury i, generalnie rzecz biorąc, do łatwiejszego życia. Równocześnie jednak w ostatnich latach wyraźnie widać przeciwny trend - poszukując spokojniejszego rytmu życia bliżej natury iuciekając przed tłokiem i hałasem, dobrze sytuowani mieszczanie przenoszą się na przedmieścia. Miasta wchłaniają okoliczne miasteczka i wioski i przekształcają się w metropolie, zajmujące coraz większe obszary geograficzne. Efektywne zarządzanie rosnącą liczbą ludności i infrastruktury jest coraz trudniejsze, dlatego metropolie przeobrażają się z kolei w inteligentne miasta, wdrażając technologie inteligentnego zarządzania ruchem, monitoringu czy kontroli zanieczyszczeń.

Metropolie promują również rozwój technologii komunikacyjnych. Przyjemnie jest mieszkać poza centrum, ale jeśli oznacza to codzienne przedzieranie się przez zakorkowane ulice i dojazdy do pracy przekraczające godzinę czasu w jedną stronę… poniekąd zabija to samą koncepcję spokoju życia na przedmieściach. Osoby pracujące w sektorze usługowymz chęcią skorzystają z możliwości spędzania większej ilości czasu z rodziną dzięki pracy zdalnej, nawet za cenę pewnego wyobcowania związanego z oddaleniem od współpracowników. Oczywiście praca zdalna wymaga świetnego łącza internetowego oraz dostępu do pełnego pakietu aplikacji komunikacji zunifikowanej i kolaboracji. Technologie mobilne, chmura, monitoring obecności pracowników, wideo, aplikacje współpracy i mechanizmy social media pozwalają zachować produkcyjność pracowników niezależnie od ich lokalizacji. Wraz z rozwojem metropolii wciągu najbliższych lat należy spodziewać się rosnącego popytu na powyższe technologie; dostawcy powinni brać to pod uwagę podczas planowania rozwoju swoich produktów.

Marcin Grygielski, dyrektor regionalny na rynek Europy Środkowej i Wschodniej, Interactive Intelligence