Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Na czym polega utylizacja oleju spożywczego?

kuchnia w restauracji
 |  Artykuł partnera  |  Branża spożywcza

Gospodarstwa domowe oraz restauracje wykorzystują duże ilości oleju spożywczego. W branży gastronomicznej od wielu lat zauważono potrzebę konieczność utylizacji odpadów kuchennych, w których skład wchodzi także olej posmażalniczy. Potrzeba ta wynika z konieczności prowadzenia ewidencji odpadów ale również, ma może przede wszystkim z dbałości o środowisko naturalne. Na czym polega proces utylizacji? Dlaczego należy utylizować zużyty olej? Artykuł poniżej odpowie na te pytania.

Zużyty olej spożywczy - na czym polega utylizacja?

Sposób utylizacji oleju spożywczego ma szczególne znaczenie. W gospodarstwach domowych zużyty olej często trafia do ścieków lub koszy na śmieci, co może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji. Problem jest zużytego oleju gastronomicznego jest szczególnie istotny w przypadku działania dużych restauracji. Każdego dnia wykorzystuje się ogromne ilości oleju, dlatego właściciele restauracji są zmuszeni podjąć odpowiednie działania w celu ich utylizacji. W rozporządzeniu ministra środowiska zużyty olej spożywczy powinno się traktować na równi z innymi odpadami komunalnymi. Wymagania prawne są więc bardzo restrykcyjne i obowiązują na terenie całego kraju. Utylizacja oleju należy do obowiązków każdego właściciela lokali gastronomicznych.

Na czym polega proces przetworzenia oleju? Utylizację można innymi słowami określić jako regeneracja. Olej poddaje się procesowi rafinacji, dzięki której eliminuje się zanieczyszczenia, które w sobie zawiera. Dzięki temu przedsięwzięciu powstaje czysta baza, możliwa do ponownego użycia. Proces oczyszczenia oleju ma szczególne znaczenie. Podczas smażenia dochodzi powstawania licznych procesów chemicznych, które w konsekwencji prowadzą do nagromadzenia substancji poddanych obróbce termicznej. Sposób utylizacji w dużej mierze zależy od założeń, w jaki sposób olej będzie wykorzystany w przyszłości. Szczególnie pomocne, zwłaszcza dla dużych zakładów gastronomicznych są firmy, umożliwiające odbiór oleju gastronomicznego. Zużyte oleje są bezwartościowym odpadem, który rodzi konieczność podjęcia odpowiednich kroków, aby się go pozbyć. Odbiór oleju gastronomicznego odbywa się szybko i sprawnie. Profesjonaliści dostarczają beczki, które służą do przechowywania zużytego oleju. Po napełnieniu beczki ma miejsce odbiór oleju, który później ulega odpowiednim procesom oczyszczania. Cały proceder odbywa się w bezpieczny i łatwy sposób, a bez niego trudno wyobrazić sobie inne sposoby pozbycia się zużytego oleju, zwłaszcza na terenie dużych miast.

Zużyty olej - do czego może posłużyć?

Oczyszczony olej posmażalniczy może znaleźć zastosowanie w wielu dziedzinach życia. Jest stosowany w przemyśle chemicznym, motoryzacji czy budownictwie. Zużyty olej spożywczy służy do produkcji ekologicznego paliwa. Jest to jeden z najpopularniejszych sposobów ponownego wykorzystania surowca. Biodiesel powstaje w wyniku hydrolizy i estryfikacji oleju. Ekologiczny diesel nie różni się w znacznym stopniu parametrami od klasycznego oleju napędowego. Dużą zaletą jest możliwość pozyskiwania go w dbałości o ochronę biosfery. Biodiesel jest również korzystny dla silnika, może wpłynąć na przedłużenie jego żywotności. Innym sposobem wykorzystania zużytego oleju jest wytworzenie oleju opałowego. Przetworzony olej spożywczy może posłużyć również w przemyśle budowlanym, między innymi do produkcji pokryć dachowych.

Ekologia ma ogromne znaczenie, zwłaszcza w przypadku dużych firm, lokali gastronomicznych. Nie należy jednak zapominać, że dbałość o środowisko powinno być celem wszystkich. Utylizacja oleju wskazuje na fakt, jak wiele produktów codziennego użytku może uzyskać drugie życie. Recykling jest przyszłością, w którą warto inwestować.