Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


W czym gromadzić odpadki powstałe w trakcie prac gastronomicznych?

wyposażenie lokali gastronomicznych
 |  Artykuł partnera  |  Branża spożywcza

Podczas gotowania powstają różnego rodzaju odpady, głównie te, które łatwo się rozkładają i mogą być umieszczane w kontenerach typu bio. Trzeba jednak pamiętać, że w trakcie przygotowywania potraw usuwa się również elementy mięsa. Z tego powodu takie odpady muszą być składowane w odpowiednich pojemnikach. Jak postępować z resztkami w lokalach gastronomicznych?

Typy odpadów a ich składowanie 

O ile resztki warzyw nie są szkodliwe i można wykorzystać je do stworzenia kompostu, o tyle resztki mięs i olej stosowany do smażenia to odpady niebezpieczne. Należy je odpowiednio utylizować. Wynika to również z obowiązujących przepisów. W innym przypadku może bowiem dojść do zagrożeń sanitarno-weterynaryjnych oraz epidemiologicznych.

Szczególnie niebezpieczne odpady to przede wszystkim mięso i jego elementy. Utylizacji muszą podlegać też przetwory mleczne, które uległy przeterminowaniu, a także jaja, oczyszczone kości, treści żołądka zwierząt czy pióra. Odpady te są podzielone na trzy kategorie ze względu na poziom ryzyka, jakie za sobą niosą. Nieprzestrzeganie przepisów tego typu może doprowadzić do poważnych konsekwencji finansowych, a także całkowitego zamknięcia lokalu.

Zgodnie z prawem odpady tego typu należy poddać utylizacji. Zanim jednak trafią do odpowiedniej firmy, która zajmie się ich niwelacją, trzeba składować je w specjalnych pojemnikach na odpadki. Regularnie należy oddawać je do utylizacji, aby nie powodować zagrożenia dla gości i pracowników działających w kuchni.

Inne odpadki gastronomiczne 

Podczas gotowania wyrzuca się także niejadalne części warzyw. Takie odpady nie są niebezpieczne, ponieważ nie stwarzają ryzyka wystąpienia epidemii. Mogą trafić bezpośrednio do koszy na odpady bio. Podczas gotowania warto jednak zaopatrzyć się w specjalne wózki z pojemnikami, które ułatwiają wyrzucanie resztek bez konieczności przemierzania całego pomieszczenia. Znajdziesz je m.in. w ofercie sklepu z wyposażeniem lokali gastronomicznych Komat.

Odpadków roślinnych nie trzeba utylizować. Można postępować z nimi w dokładnie taki sam sposób, jak w prywatnych kompostownikach. Nie podlegają one bowiem przepisom dotyczącym niebezpiecznych resztek z lokali gastronomicznych. Warto jednak wyznaczyć odpowiednie miejsce do ich przechowywania, o właściwej pojemności dostosowanej do ruchu w lokalu gastronomicznym.