© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Monitoring HACCP - na czym polega?

Monitoring HACCP
 |  Artykuł partnera  |  Branża spożywcza

Bezpieczeństwo żywności jest jednym z kluczowych aspektów, na którym powinny się skupić wszelkiego rodzaju obiekty gastronomiczne. Z owym pojęciem bezpośrednio wiąże się termin HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points System), który w języku polskim tłumaczy się jako System Analizy zagrożeń I Krytycznych Punktów Kontrolnych. Obowiązuje on w całej Polsce i ma charakter obligatoryjny. Na czym dokładnie polega?

HACCP - podstawowe informacje

Wspomniany system można określić jako metodę zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Dotyczy on każdego etapu produkcji i zakłada eliminowanie wszelkiego rodzaju zagrożeń mogących negatywnie wpłynąć na jedzenie. Zanim jednak HACCP zostanie wdrożone, konieczne jest zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń, następnie określenie sposobu ich monitorowania, a na końcu opisanie metod działania w razie wystąpienia. Każdy zakład gastronomiczny musi zaimplementować system, jednocześnie dążąc do jego ciągłego udoskonalania.

Co jeszcze warto wiedzieć na temat bezpieczeństwa żywności?

Wdrożenie HACCP może zostać zlecone profesjonalnym firmom działającym w tej branży, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby zająć się jego opracowaniem samodzielnie, korzystając z gotowych metod. Niestety decydując się na drugie rozwiązanie, trzeba mieć na uwadze fakt, iż może się okazać, że system nie jest w pełni dopasowany do naszych potrzeb, a co za tym idzie, jest zawodny. To z kolei będzie wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Jednym z najważniejszych aspektów HACCP jest kontrola tzw. Krytycznych Punktów Kontrolnych (CCP). Są to obszary najbardziej narażone na pojawienie się zagrożeń, co w konsekwencji wpłynie na obniżenie jakości finalnego produktu. Jeśli chodzi o same zagrożenia, mogą mieć one charakter chemiczny, fizyczny lub biologiczny. Mowa zatem nie tylko o niebezpiecznych wirusach i bakteriach, ale również takich elementach jak kości, kawałki opakowań, pozostałości leków lub mydła.

BizNews


© 2020 BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry