Nowości w wymaganiach dotyczących znakowania żywności

03 październik 2016

W dzisiejszych czasach funkcjonują normy wyznaczające standardy działania w zakresie produkcji, pakowania, dystrybucji produktów, a także samego znakowania żywności.

Standardy te co jakiś czas zmieniają się i dostosowują do nowego stylu funkcjonowania społeczeństwa. W tym artykule krótko opiszemy najważniejsze zmiany jakie zaszły w obszarze znakowania żywności, natomiast osobom, które są zainteresowane szczegółami polecamy szkolenie z tego zakresu: http://www.szkolenia.bureauveritas.pl/tematy-szkolen/zywnosc/znakowanie-produktow-spozywczych/

Informacje o alergenach
Alergie pokarmowe to plaga XXI wieku. Aby ułatwić życie alergikom oraz zapewnić im bezpieczeństwo zdrowia na każdym produkcie spożywczym muszą być podane informacje o składnikach, które mogą wywołać reakcje niepożądane i niebezpieczne. Wykaz wszystkich substancji i produktów, które mogą wywoływać alergie jest dostępny w załączniku do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. Informacje o alergenach muszą być dodatkowo wyróżnione na opakowaniu pismem znacznie odbiegającym od stosowanego dla pozostałych składników produktu gotowego.

Czcionka
Według nowych norm etykieta musi być przede wszystkim czytelna. Dlatego rozporządzenie określa minimalny rozmiar czcionki , jaki musi być stosowany dla obowiązkowych elementów. Małe litery np. powinny mieć, co najmniej 1,2 mm wysokości. Tylko w przypadku, gdy na opakowaniu największa powierzchnia jest mniejsza niż 80 mm kwadratowych wysokość ta może być zmniejszona do 0,9 mm.

Różne typy nazw
Aktualne przepisy wyróżniają trzy rodzaje nazw:
- nazwę przewidzianą w przepisach
- nazwę zwyczajową
- nazwę opisową

Nazwa przewidziana w przepisach musi być zgodna z wymaganiami obowiązującego prawa oraz określonymi normami np. przetwory mleczne. Nazwa zwyczajowa jest natomiast ogólnie przyjęta przez konsumentów w danym państwie np. kajzerka. Nazwy opisowe mają zastosowanie przede wszystkim w przemyśle wędliniarskim. Powinna ona być tak opracowana, aby klient mógł dokładnie poznać charakter danej wędliny i odróżnić ją od innych.

Zapisz się do naszego Newslettera

Home | O nas | Reklama | Kontakt