Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jaką funkcję pełni prawo pracy?

prawo pracy
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Prawo pracy jest zbiorem ustaw, który dotyczy wszelkich spraw związanych z zatrudnieniem. W głównej mierze przepisy dotyczą osób zatrudnionych na umowę o pracę. Wszystkie informacje można znaleźć w kodeksie pracy. Dobrze jest znać, choć kilka podstawowych przepisów będąc pracownikiem, aby można było się bronić przed wykorzystywaniem lub niegodziwym traktowaniem.

Jakie są najważniejsze zasady obowiązujące w kodeksie pracy?

Nie trzeba znać na pamięć całego kodeksu, aby swobodnie poruszać zagadnienia dotyczące zatrudnienia. Wystarczy poznać kilka zasad, które pozwolą sprawdzić, czy pracodawca na pewno jest fair w stosunku do swoich pracowników. Jedną z tych zasad jest obowiązek poszanowania przez pracodawcę dóbr osobistych pracownika oraz traktowanie wszystkich zatrudnionych osób równo. Każdy pracownik ma mieć także zapewnione bezpieczne warunki w pracy oraz prawo do wypoczynku. Za pracę należy się godziwe wynagrodzenie, a pracownik ma prawo podnosić swoje kwalifikacje. Prawo pracy dotyczy również swobody organizowania się w związkach zawodowych. Bardzo ważne jest to, aby pamiętać, że te przepisy dotyczą jedynie osób zatrudnionych na umowę o pracę.

Jaką funkcję pełni Kodeks Pracy?

Prawo pracy zawarte w kodeksie ma za zadanie chronić godność i prawa pracowników. A jaką funkcje pełni? Można wyróżnić cztery rodzaje:

  • funkcję ochronną
  • funkcję ironiczną
  • zadania organizacyjne
  • funkcję rozdzielczą.

Pierwsza funkcja związana jest z zagadnieniem zapewnienia ochrony zdrowia i życia w pracy. Prawo chroni pracownika w zakresie wywiązania się pracodawcy z warunków umowy czy zapewnienia szkoleń i stosowania zasad BHP. Funkcja ireniczna zapobiega konfliktom, jakie mogą pojawić się w pracy i udostępnia narzędzia, aby spór rozwiązać polubownie. W każdym zakładzie musi być grafik urlopów, schemat do przydzielania nadgodzin oraz zorganizowany system kar i nagród i to związane jest z trzecią funkcją, czyli zadaniami organizacyjnymi. Ostatnia rozdzielcza to ustalanie wynagrodzeń dla poszczególnych pracowników oraz sprawiedliwe i rzetelne dysponowanie zasobami finansowymi zakładu pracy.

Artykuł opracowano we współpracy z legalalliance.pl