Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Na czym polega praca merchandisera?

merchandiser
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

W dobie postępującego rozwoju branży handlowej coraz większe znaczenie ma zawód merchandisera. Jego zadaniem jest dbanie o odpowiednią ekspozycję towaru na półkach, co ma przełożyć się na zwiększenie sprzedaży. Jaki jest zakres obowiązków merchandisera oraz jakie odmiany tego zawodu rozróżniamy? Odpowiadamy.

Czym jest merchandising?

Na początku należy odpowiedzieć sobie na pytanie „czym właściwie jest merchandising”? Jest to rodzaj usługi skierowanej do sklepów stacjonarnych, której celem jest podjęcie szeroko rozumianych działań polegających na przygotowaniu przestrzeni handlowej w taki sposób, aby była ona przyjazna klientowi. Skutkiem takiego działania ma być zwiększenie sprzedaży.

Z tego opisu dosyć jasno można wywnioskować kto to jest merchandiser. Jest to osoba odpowiedzialna za odpowiednią ekspozycję towaru na półkach sklepowych. Do jej obowiązków należy zadbanie o to, aby dany produkt był widoczny, prezentował się atrakcyjnie oraz zachęcał do zakupu. Jest wiele prawdy w stwierdzeniu, że „ludzie kupują oczami”, więc odpowiednia prezentacja produktu ma kluczowe znaczenie.

Jaki jest zakres obowiązków merchandisera?

Stwierdzenie, że zadaniem merchandisera jest wykładanie towaru na półki to bardzo duże uproszczenie. Zawód ten nie polega na uzupełnianiu półek sklepowych o brakujące towary. Rolą merchandisera jest rozmieszczenie produktów według ściśle określonych zasad, co skutkować ma lepszą prezentacją wizualną towaru, a w konsekwencji zwiększeniem sprzedaży.

Co ciekawe, sam zawód merchandisera jest wewnętrznie bardzo zróżnicowany. Można wyróżnić trzy podstawowe rodzaje tego typu pracowników. Pierwszym stanowiskiem jest merchandiser stacjonarny. Jest to człowiek zatrudniony przez konkretną markę. Jego zadaniem jest dbać o ekspozycję wyłącznie jej produktów.

Nieco szerszy zakres obowiązków ma merchandiser mobilny. Odpowiada on za ekspozycję towaru więcej niż w jednym sklepie. Wiąże się to z koniecznością przemieszczania się z miejsca na miejsce. Ostatnim typem jest tzw. eccomerce merchandiser. Jego zadaniem jest uporządkowanie treści w sposób atrakcyjny dla klienta w sklepie internetowym.

Jak można zostać merchandiserem?

Jest to zawód, który nie wymaga wykształcenia kierunkowego. Większe znaczenie mają tutaj poszczególne umiejętności jak np. umiejętność oceny estetycznej towaru. Fachową wiedzę na temat zawodu merchandisera zapewnią specjalistyczne szkolenia. W przypadku merchandisera mobilnego dodatkowym wymaganiem jest posiadanie prawa jazdy.