Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Kobietom łatwiej o pracę, ale wciąż nie łatwo o awans

Dorota Pałysiewicz
Fot. Dorota Pałysiewicz
 |  Redakcja  |  Biznes i finanse

Najnowszy raport PwC ‘’Women in Work Index 2024’’ potwierdza poprawę sytuacji Polek na rynku pracy, ale nadal trudno im przebić szklany sufit kariery. Kluczem do sukcesu na drodze do równych szans bez względu na płeć na rynku pracy jest kompleksowe działanie, które obejmuje zmniejszanie różnicy w wynagrodzeniach między kobietami i mężczyznami, jak również promowanie zrównoważonej reprezentacji płci w decyzjach na wszystkich poziomach organizacji.

Polska zajmuje szósta pozycję (na 33 kraje OECD) pod kątem warunków pracy kobiet oraz ich aktywności zawodowej – wynika z raportu Work Index. To wyżej niż większość krajów naszego regionu – podkreślają eksperci – ale Polkom nadal trudno jest o awans w swojej pracy. 

Przewaga Polski nad innym krajami skupia się przede wszystkim na niewielkim zróżnicowaniu wynagrodzenia ze względu na płeć, jak również promowaniu zrównoważonej reprezentacji płci w decyzjach w ramach organizacji. Liderem rankingu jest Luksemburg i Islandia, gdzie istnieje zjawisko ‘’ujemnej luki płac’’ tzn. wynagrodzenia kobiet są wyższe od mężczyzn na tych samych stanowiskach, ale być może jest to wynik innej kultury organizacji i pracy.

Tymczasem Polska nadal walczy z osiągnięciem 30 procentowego udziału kobiet w zarządach organizacji. Jak wynika z najnowszych danych rynkowych za rok 2024, udział kobiet w zarządach polskich firm wynosi blisko 28 procent (Dun & Brandstreet 27,6%), a wśród firm notowanych na GPW udział ten plasuje się na poziomie blisko 23 procent (30% Club Poland). Największy udział mają duże firmy na GPW-20 i wynika to z monitoringu i wymagań kierowanych pod ich adresem przez instytucjonalnych inwestorów i oczekiwania rynkowych organizacji społecznych. 

Raport PwC potwierdza jednak stale rosnące zainteresowanie firm działaniami, mającymi na celu zwiększenie różnorodności władz i niższych szeregów organizacji polskich firm. Jak zauważa Dorota Pałysiewicz, dyrektor HR w Brown-Forman Polskaorganizacje stawiają sobie za cel strategiczny, osiągnięcie wyższego poziomu udziału kobiet w organach zarządczych. W Brown-Forman cel ten postawiono na poziomie 40 procent kobiet na stanowiskach dyrektorskich do 2030 roku na świecie. W drodze do osiągnięcia tego poziomu mają pomóc inicjatywy GROW - zwiększanie potencjału kobiet i ich szans na kluczowe stanowiska w firmie, aktywacji kobiet w segmentach dotychczas kojarzonych z mężczyznami, w tym w pionierskim powierzaniu stanowisk Master Distiller kobietom.

Elizabeth McCall

Fot. Elisabeth McCall

Głośnym echem w międzynarodowej prasie wybrzmiał awans kobiety - Elizabeth McCall na stanowisko Master Distiller, w liczącym blisko 200 lat producencie whisky - Woodford Reserve, co sprawiło, że stała się trzecią osobą w historii marki, która zdobyła ten tytuł. Elisabeth McCall swoją karierę zaczęła w firmie Brown-Forman w dziale badań i rozwoju w 2009 r., by w 2015 r. zostać głównym degustatorem w Woodford. W 2018 r. przeszła na stanowisko asystenta głównego destylatora by objąć prestiżową funkcję Master Distiller w 2023 roku.