Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jak odzyskać pieniądze przez komornika sądowego?

banknoty
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Odzyskanie należnych pieniędzy może być trudnym procesem. Aby zwiększyć szansę na sukces, można zdecydować się na założenie sprawy w sądzie przeciwko dłużnikowi i skorzystanie z pomocy komornika sądowego. Jak wygląda ten proces?

1. Uzyskanie wyroku sądowego

Pierwszym istotnym krokiem w procesie jest uzyskanie postanowienia sądu potwierdzającego zadłużenie. 

Wiąże się to z wszczęciem postępowania sądowego i przedstawieniem dowodów należnego długu. Gdy sąd wyda orzeczenie na korzyść wierzyciela, staje się ono podstawą prawną dalszych działań egzekucyjnych, które przeprowadza komornik sądowy w Gliwicach - https://www.gliwicekomornik.pl/ lub w innym wybranym mieście. 

Aby łatwiej odzyskać dług, można zdecydować się na pomoc prawną. Doświadczona kancelaria prawna będzie mogła wtedy pomóc w kompleksowej realizacji całego procesu sądowego i wspierać klienta również na etapie egzekucyjnym. 

2. Nadanie klauzuli wykonalności

Aby zaangażować w sprawę komornika sądowego, orzeczenie musi zostać opatrzone klauzulą wykonalności. Umieszczana jest ona dokładnie na tytule egzekucyjnym i pozwala na dalsze podejmowanie działań w celu odzyskania długu. 

Nadanie klauzuli wykonalności jest możliwe po uprawomocnieniu się orzeczenia, czyli wtedy, gdy nie można się od niego odwołać lub też upłynął termin na odwołanie. Klauzula wykonalności przyznaje wierzycielowi prawo do dochodzenia wykonania orzeczenia za pośrednictwem komornika. 

3. Złożenie wniosku o egzekucję

Posiadając wyrok z tytułem egzekucyjnym, wierzyciel musi złożyć wniosek o egzekucję do właściwego komornika sądowego. 

Wierzyciel ma prawo wybrać konkretnego komornika sądowego lub zwrócić się o jego wyznaczenie przez sąd. Aby egzekucja przebiegła sprawnie i skutecznie, niezbędny jest wybór polecanego komornika sądowego, ponieważ wtedy może on łatwiej odzyskać należności. 

4. Środki egzekucyjne

Komornik sądowy po otrzymaniu wniosku może zastosować różne środki w celu odzyskania długu. Mogą one obejmować:

  • Zajęcie majątku – komornik sądowy może zająć i sprzedać majątek dłużnika w celu zaspokojenia długu.

  • Zajęcie rachunku bankowego – w tym przypadku pieniądze przechowywane na rachunku bankowym dłużnika mogą zostać zajęte w celu pokrycia niespłaconego długu.

  • Zajęcie wynagrodzenia – część wynagrodzenia dłużnika może zostać potrącona w celu zaspokojenia długu.

  • Zajęcie emerytury lub renty – podobnie jak w przypadku wynagrodzenia. 

5. Zawiadomienie dłużnika

Dłużnik zostanie oficjalnie powiadomiony o postępowaniu egzekucyjnym. Powiadomienie to zazwyczaj zawiera szczegółowe informacje na temat długu, tytułu egzekucyjnego oraz informacje o konsekwencjach zadłużenia. 

6. Licytacja i sprzedaż zajętego majątku

W przypadku zajęcia majątku komornik sądowy w Gliwicach albo w innym mieście może zorganizować licytację w celu sprzedaży majątku i uzyskania środków na pokrycie długu. Uzyskane środki zostaną następnie wykorzystane na zaspokojenie roszczenia wierzyciela.