Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Faktoring - co to? Ekspert radzi

Faktoring
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Faktoring to usługa, która umożliwia przedsiębiorstwom szybkie uzyskanie płynności finansowej poprzez sprzedaż swoich krótkoterminowych należności z tytułu wystawionych faktur sprzedaży. W praktyce oznacza to, że firma (faktorant) przekazuje swoje faktury do firmy faktoringowej (faktora), która z kolei wypłaca jej z góry ustaloną kwotę, zazwyczaj stanowiącą większość wartości faktur. Pozostała część, pomniejszona o prowizję dla faktora, jest wypłacana po otrzymaniu płatności od dłużnika. Co warto wiedzieć jeszcze o faktoringu? Zachęcamy do lektury krótkiego poradnika przygotowanego przez GRENKE.

Jak działa faktoring?

Faktoring jest usługą finansową, która umożliwia przedsiębiorstwom przekształcenie krótkoterminowych należności z tytułu wystawionych faktur na natychmiastową płynność finansową. Proces ten składa się z kilku etapów, które razem tworzą kompleksowe rozwiązanie dla firm potrzebujących szybkiego dostępu do gotówki.

Na początku przedsiębiorstwo, posiadające faktury za sprzedane towary lub wykonane usługi, decyduje się na współpracę z firmą faktoringową. Pierwszym krokiem jest zawarcie umowy faktoringowej, która określa warunki współpracy, w tym wysokość finansowania, prowizje za usługę oraz maksymalne terminy płatności stosowane w fakturach.

Po podpisaniu umowy, przedsiębiorstwo przekazuje faktury do firmy faktoringowej. Następnie faktor, po weryfikacji dokumentów i ocenie ryzyka związanego z niewypłacalnością dłużników, wypłaca przedsiębiorstwu zaliczkę na podstawie przekazanych faktur. Zaliczka ta stanowi zwykle od 75% do 90% wartości brutto faktur, co zapewnia firmie natychmiastowy przypływ gotówki.

Kolejnym etapem jest zarządzanie należnościami. Firma faktoringowa przejmuje obowiązki związane z monitorowaniem terminów płatności, windykacją należności oraz, w zależności od rodzaju umowy, przejęciem ryzyka niewypłacalności dłużników. Dzięki temu przedsiębiorstwo może skupić się na swojej podstawowej działalności, nie martwiąc się o terminowe wpływy środków finansowych.

Dla kogo jest faktoring?

Przede wszystkim, faktoring jest szczególnie atrakcyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które często napotykają trudności w uzyskaniu tradycyjnych form finansowania, takich jak kredyty bankowe. Dla takich firm, szybki dostęp do gotówki bez konieczności długotrwałych procedur oceny kredytowej jest ważny dla utrzymania płynności finansowej i wsparcia bieżącej działalności.

Faktoring jest również cennym narzędziem dla firm o sezonowym charakterze działalności, gdzie wahania w przepływach pieniężnych mogą stanowić wyzwanie dla stabilności operacyjnej. Dzięki możliwości szybkiego przekształcenia faktur na gotówkę, przedsiębiorstwa te mogą lepiej zarządzać swoimi zasobami finansowymi w okresach zwiększonego zapotrzebowania na kapitał obrotowy.

Rodzaje faktoringu oferowane przez GRENKE

GRENKE, jako jeden z wiodących dostawców usług finansowych dla przedsiębiorstw, oferuje szeroki zakres rozwiązań faktoringowych, dostosowanych do różnorodnych potrzeb i wymagań biznesowych swoich klientów. Poniżej omawiamy kilka przykładowych usług w ramach oferty faktoringu GRENKE.

  • Faktoring bez regresu (pełny) - ta forma faktoringu zapewnia znaczące wzmocnienie ochrony Twoich transakcji z klientami. Jeśli masz wątpliwości co do współpracy z nowymi, niezweryfikowanymi partnerami biznesowymi lub obawiasz się, że Twój kontrahent może nie poradzić sobie z kryzysem w swojej branży, faktoring pełny (bez regresu) z GRENKE jest idealnym rozwiązaniem.
  • Faktoring z regresem (niepełny) - to usługa, która umożliwia szybkie uzyskanie finansowania dla codziennej działalności Twojej firmy. Jest ona szczególnie korzystna w przypadku transakcji z grupą stałych klientów, z którymi posiadasz już ustabilizowane relacje. Dzięki tej usłudze masz możliwość rozszerzenia współpracy z obecnymi odbiorcami i dalszego rozwoju swojego biznesu. Decydując się na tę formę faktoringu, możesz liczyć na wsparcie GRENKE w zakresie ciągłego monitorowania kondycji finansowej Twoich kontrahentów.
  • Faktoring eksportowy - przedsiębiorstwa mają możliwość efektywnego rozwijania swojej działalności także na rynkach zagranicznych. Współpracując z GRENKE, eksport staje się prostszy i bezpieczniejszy. Firma dokładne sprawdzi Twoich odbiorców z innych krajów oraz zapewni wsparcie w zabezpieczaniu należności.

Podsumowanie

Faktoring oferuje przedsiębiorstwom elastyczne rozwiązanie w zakresie zarządzania płynnością finansową, wskutek zmiany swoich należności na środki pieniężne od firmy faktoringowej. Jest to świetny rodzaj usługi, z którego korzystają najczęściej firmy z sektora MŚP oraz przedsiębiorstwa o sezonowym charakterze działalności, które mogą napotykać trudności w uzyskaniu tradycyjnych form finansowania. GRENKE proponuje różne formy faktoringu, w tym faktoring bez regresu, z regresem oraz eksportowy. Każda z tych usług jest dostosowana do indywidualnych potrzeb i sytuacji biznesowych klientów. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą skupić się na swojej podstawowej działalności, mając zapewniony stały przepływ środków finansowych i wsparcie w zarządzaniu należnościami.