Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Biuro rachunkowe online: Nowy obciążenie podatkowe dla nabywców licznych mieszkań

Biuro rachunkowe online
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Z dniem 1 stycznia 2024 roku weszły w życie istotne modyfikacje w przepisach dotyczących Podatku od Czynności Cywilnoprawnych. Te zmiany wprowadzają dodatkowe obciążenie podatkowe dla nabywców, którzy decydują się na zakup większej liczby mieszkań. Zaprezentujemy najważniejsze kwestie związane z tym nowym rozwiązaniem prawnym w naszym najnowszym wpisie.

Aktualne przepisy dotyczące podatku od nabywania nieruchomości

Na gruncie obowiązującego prawa, transakcje kupna-sprzedaży oraz zamiany dóbr materialnych i praw majątkowych podlegają PCC. Zgodnie z ustawą, obowiązek podatkowy pojawia się w momencie dokonania czynności cywilnoprawnej, co w przypadku nieruchomości oznacza dzień podpisania aktu notarialnego. Sprzedający w tym scenariuszu ma obowiązek opodatkowania wartości rynkowej nieruchomości zgodnie z ustaloną stawką 2%, a notariusz pełni funkcję podmiotu pobierającego i odprowadzającego należny podatek do urzędu skarbowego.

Warto zwrócić uwagę na różnicę między PCC a VAT w kontekście sprzedaży nieruchomości. Transakcja ta może podlegać opodatkowaniu albo VAT po stronie sprzedawcy, albo PCC po stronie nabywcy, zgodnie z przepisami ustawy PCC.

Specyfika nowego podatku od zakupu wielu mieszkań

Zmiany w ustawie wprowadzają nowy artykuł, który mówi, że jeśli nabywca zakupi sześć lub więcej lokali mieszkalnych, lub posiada udziały w takich mieszkaniach, stawka podatku PCC wzrasta do 6%. W sytuacji współwłasności nieruchomości przez kilka osób, przepis ten dotyczy również, gdy chociaż jeden z nabywców podlega opodatkowaniu według nowej stawki.

Nowelizacja wprowadza również solidarną odpowiedzialność wyłącznie tych nabywców, którzy spełniają warunki opisane w artykule dotyczącym wyższej stawki PCC. Zmiany te dotyczą nieruchomości zbudowanych na jednej działce gruntowej i nie dotyczą nieruchomości położonych na różnych gruntach.

Nowe regulacje nie zmieniają zasady, że jeśli sprzedawca odprowadza VAT, nabywca nie płaci PCC. Jednak w świetle nowych przepisów, nawet jeśli sprzedawca opodatkowany jest VATem, nabywca musi uiścić 6% podatku PCC.

Dodatkowy podatek ma na celu ograniczenie spekulacji cenami nieruchomości, ale poddaje w wątpliwość słuszność dwukrotnego opodatkowania jednej transakcji oboma podatkami.

W przypadku pytań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym rozliczeń podatkowych związanych z nieruchomościami, warto skorzystać z usług specjalistów. Współpraca z księgowa online może zapewnić wsparcie w zrozumieniu nowych regulacji i prawidłowym rozliczeniu podatkowym.

Podsumowanie

W kontekście nowych regulacji dotyczących podatku PCC, istotne jest, aby osoby inwestujące w nieruchomości były świadome potencjalnych konsekwencji finansowych wynikających z nabycia większej liczby mieszkań. Zmiany te mogą mieć istotny wpływ na strategie zakupowe oraz na ogólną rentowność inwestycji w nieruchomości. Warto więc dokładnie analizować swoje plany inwestycyjne w kontekście nowych obciążeń podatkowych.

Ponadto, w obliczu tych zmian, nieocenionym wsparciem dla inwestorów oraz osób prywatnych planujących zakup nieruchomości może być kompleksowa obsługa oferowana przez biura rachunkowe online. Takie biuro rachunkowe nie tylko pomoże zrozumieć zawiłości prawne, ale także zaoferuje doradztwo podatkowe i optymalizację podatkową, co może przynieść znaczące oszczędności. 

Dodatkowo, ważne jest, aby nabywcy nieruchomości rozważyli długoterminowe implikacje nowych regulacji podatkowych. Dodatkowy podatek od zakupu wielu mieszkań może znacząco wpłynąć na rynek najmu, a także na decyzje dotyczące zarządzania portfelem nieruchomości. Inwestorzy powinni zatem dokładnie przemyśleć swoje strategie, biorąc pod uwagę zarówno bieżące koszty, jak i przyszłe wartości nieruchomości.

Oferta WARIDO

Eksperci z biuro rachunkowe online WARIDO mogą pomóc w analizie indywidualnych przypadków, wskazując najbardziej efektywne podejścia zarówno pod kątem podatkowym, jak i finansowym.

TEL. +48 537 726 726

E-MAIL. sekretariat@warido.com