Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Rozliczenie podatku z Niemiec: jak i gdzie złożyć dokumenty?

Rozliczenie podatku
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

W Niemczech w trakcie roku podatkowego pobiera się zaliczki na podatek dochodowy. Dotyczy to również Polaków, którzy pracują w tym kraju. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego możliwe jest odzyskanie nadpłaconej kwoty. Jak to zrobić? Jakie dokumenty trzeba przygotować i gdzie je złożyć? Sprawdź!

Kto może ubiegać się o zwrot podatku z Niemiec?

O zwrot podatku z Niemiec może starać się każda osoba, która w danym roku podatkowym była zatrudniona w tym kraju, a od jej wynagrodzenia pobierano zaliczki. Ostateczna decyzja dotycząca przyznania środków należy jednak do niemieckiego urzędu skarbowego – Finanzamt. W Niemczech można rozliczyć się nawet za cztery poprzednie lata.

Trzeba pamiętać, że nie wszystkim przysługuje zwrot podatku z Niemiec. Osoby uzyskujące wyższy dochód często muszą dopłacić odpowiednią kwotę. Rozliczenie z Finanzamt najczęściej jest obowiązkowe – w innym przypadku można narazić się na konsekwencje prawne i finansowe.

Jakie dokumenty są potrzebne do rozliczenia podatku z Niemiec?

Rozliczanie podatku z Niemiec wiąże się z koniecznością zgromadzenia odpowiednich dokumentów. To m.in.:

  • zaświadczenie podatkowe Lohnsteuerbescheinigung,
  • karta podatkowa Lohnsteuerkarte.

Jeśli pracodawca nie wystawił zaświadczenia, możliwe jest rozliczenie się na podstawie miesięcznych lub tygodniowych odcinków z wypłat – Abrechnung.

Osoby pracujące w Niemczech mogą skorzystać również z różnych ulg podatkowych. Wówczas do deklaracji należy dołączyć prawo do takich zniżek. Najczęściej jest to potwierdzenie zameldowania w Niemczech czy zaświadczenie o stanie rodzinnym.

Jeśli w ciągu danego roku podatkowego pracowałeś nie tylko w Niemczech, lecz także innym kraju, musisz przygotować dodatkowe informacje o dochodach uzyskiwanych w każdym z nich. W tym celu niezbędne jest np. zaświadczenie EU/EOG wystawione przez polski urząd skarbowy. Wymagana jest też historia zatrudnienia, włącznie z adresami i nazwami pracodawców.

Jak i gdzie złożyć dokumenty?

Wspomniane dokumenty należy złożyć w niemieckim urzędzie skarbowym. Trzeba zrobić to do dnia 31 lipca roku następującego po okresie podatkowym, za który planujesz się rozliczyć. W Niemczech czas oczekiwania na zwrot podatku wynosi od 3 do 6 miesięcy.

Od kilku lat w Niemczech można skorzystać z elektronicznych systemów, które pozwalają na przekazanie informacji o zarobkach do urzędu skarbowego bez konieczności wychodzenia z domu.

Pomoc w rozliczeniu podatku w Niemczech

Proces rozliczenia podatku dochodowego w Niemczech bywa skomplikowany, zwłaszcza gdy dana osoba pracowała w kilku firmach w ciągu jednego roku podatkowego. Z tego powodu popularnym rozwiązaniem jest korzystanie z pomocy specjalistów. Biura rozliczeń zagranicznych wiedzą, jak poprawnie przygotować dokumenty. Nie tylko wypełniają deklaracje podatkowe, lecz także dostarczają je do urzędu skarbowego we wskazanym terminie.

Pomoc specjalistów pozwala na wyeliminowanie ewentualnych błędów. To ważne zwłaszcza w sytuacji, gdy pracownik otrzymał kilka kart podatkowych i musi zsumować wszystkie umieszczone na nich kwoty. Specjaliści potrafią zrobić to szybko i w poprawny sposób, a podatnik ma pewność, że otrzyma należny zwrot podatku z Niemiec.