Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Zasady prowadzenia księgowości w spółce z o. o.

prowadzenie księgowości w spółce
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Księgowość to jedno z najważniejszych zagadnień w dobrze prosperującej firmie. Konieczna jest nie tylko ze względu na uwarunkowania prawne, ale także daje możliwość wglądu przez właściciela i członków zarządu w finanse firmy, aby móc bez przeszkód planować nowe inwestycje czy rozszerzyć zakres działalności. Prowadzenie firmy w formie spółki z o. o. jest bardzo często wybierane przez osoby rozpoczynające działalność, ze względu na brak ponoszenia odpowiedzialności finansowej za zobowiązania firmy własnym majątkiem, ale nie tylko. Co jeszcze charakteryzuje spółkę z o. o. i jak prowadzi się w niej księgowość?

Czym jest spółka z o. o.?

Spółka z o. o. to forma działalności gospodarczej prowadzonej przez jedną osobę lub kilka (zarząd), która odpowiada za zobowiązania przedsiębiorstwa w ograniczonym zakresie. Tego typu spółki są określane w Polsce jako spółki handlowe i regulowane przez kodeks spółek handlowych. Liczba wspólników może być dowolna, przy czym każdemu z nich przysługują udziały w firmie. Warto wiedzieć, że w naszym kraju rejestruje się średnio 10 000 tego rodzaju spółek co kwartał.

Na czym polega księgowość w spółce z o. o.?

Księgowość spółki z o. o. precyzuje ustawa o rachunkowości, według której w tego rodzaju działalności wymagane jest prowadzenie ksiąg rachunkowych, czyli tzw. pełnej księgowości. Na koniec roku spółka zobligowana jest do przedstawienia sprawozdania finansowego zawierającego rachunek zysków i strat, bilans oraz informacje dodatkowe. Sporządzone dokumenty należy przedstawić w urzędzie skarbowym i sądzie rejestrowym.  Niekiedy można spotkać się z opinią, że prowadzenie ksiąg rachunkowych jest nieco uciążliwe. Otóż wymaga to więcej zaangażowania, jednak wiąże się również z dokładniejszym wglądem w stan finansów firmy, co może przynosić korzyści w postaci bardziej trafnych decyzji i ostrożniejszego rozporządzania budżetem.

Czy można samemu prowadzić księgowość spółki z o. o.?

Praktycznie każdy może zająć się prowadzeniem księgowości w firmie. Ustawowo nie jest do tego wymagane konkretne wykształcenie ani doświadczenie. Księgowością może zajmować się sam właściciel lub członek zarządu. W praktyce jednak, gdy żadna z osób nie ma określonych do tego kwalifikacji, lepiej prowadzenie księgowości w firmie zlecić stworzonym do tego instytucjom.

Komu zlecić księgowość w spółce z o. o.?

Większość spółek korzysta z usług zewnętrznych biur księgowych, które zajmują się kompleksowym prowadzeniem finansów przedsiębiorstw. Dzięki temu można przeznaczyć czas spędzany na rozliczeniach na rozwijanie firmy i jednocześnie być pewnym, że księgi rachunkowe będą prowadzone zgodnie z obowiązującym prawem.