Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Księgowość online: Remanent, czyli spis z natury na koniec roku

inwentaryzacja
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Koniec grudnia to czas, kiedy każdy przedsiębiorca prowadzący księgę przychodów i rozchodów musi zmierzyć się z zadaniem sporządzenia remanentu, czyli dokonania spisu z natury swojego majątku. Jest to nie tylko obowiązek prawny, ale także element wpływający na precyzyjne ustalenie dochodu firmy.

Czym jest remanent i kto musi go sporządzić

Remanent, zwany też inwentaryzacją, to dokładny spis wszystkich aktywów przedsiębiorstwa, takich jak towary handlowe, materiały, półwyroby czy wyroby gotowe. Jest on niezbędny do ustalenia rzeczywistej wartości dochodu w zeznaniu podatkowym. 

Zrozumienie aspektów prawnych i księgowych związanych z remanentem jest nieodzowne dla każdego przedsiębiorcy. Inwentaryzacja jest regulowana przez szereg przepisów, takich jak Kodeks handlowy oraz ustawy o rachunkowości, które nakładają na przedsiębiorstwa obowiązek dokładnego spisu zasobów przedsiębiorstwa na koniec roku obrachunkowego. Różne formy działalności gospodarczej, jak spółki osobowe, spółki kapitałowe czy jednoosobowa działalność gospodarcza, mogą mieć odmienne obowiązki w zakresie dokumentowania i raportowania wyników inwentaryzacji. W księgach rachunkowych remanent powinien być odnotowany w sposób umożliwiający śledzenie zmian w wartości aktywów i ich wpływu na pozycję finansową firmy.

Zakres inwentaryzacji 

Zgodnie z § 24 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, inwentaryzacja powinna objąć:

 • towary handlowe,
 • materiały podstawowe i pomocnicze,
 • półwyroby,
 • produkcję w toku,
 • wyroby gotowe,
 • braki i odpady.

Ważne jest, by remanent zawierał również składniki majątku znajdujące się poza firmą, ale należące do podatnika oraz towary obce, które w dniu spisu znajdują się w przedsiębiorstwie.

Techniczne aspekty przeprowadzenia remanentu

Współczesne technologie znacząco ułatwiają przeprowadzenie remanentu. Skorzystanie z oprogramowania do zarządzania magazynem, które oferuje funkcje skanowania kodów kreskowych czy RFID, może znacząco przyspieszyć i usprawnić proces inwentaryzacji. Warto także ustalić jasne procedury i harmonogramy, aby spis z natury był przeprowadzany systematycznie, co minimalizuje ryzyko błędów i nieścisłości.

Wycena spisu z natury

Wycena remanentu jest krokiem niezbędnym do jego zaksięgowania. Ważne są tu dwie zasady:

 1. Jeżeli wartość końcowa przewyższa wartość początkową, różnica powiększa dochód.
 2. Gdy wartość końcowa jest niższa, dochód jest pomniejszany o tę różnicę.

Wycenę należy przeprowadzić w ciągu 14 dni od sporządzenia spisu, a materiały wycenia się po cenach zakupu lub nabycia. Wyjątkiem są sytuacje, gdy ceny rynkowe są niższe – wówczas można je przyjąć do wyceny. 

Metody wyceny aktywów

Podczas remanentu, przedsiębiorcy muszą dokonać wyceny posiadanych aktywów. Popularne metody wyceny obejmują:

 • FIFO (First-In, First-Out): Towary zakupione jako pierwsze są też jako pierwsze wyceniane i zaliczane do kosztów sprzedanych towarów.
 • LIFO (Last-In, First-Out): Ostatnio zakupione towary są wyceniane jako pierwsze.
 • Średnia ważona kosztów: Średnia cena zakupu wszystkich towarów jest stosowana do wyceny zapasów. Wybór odpowiedniej metody wyceny powinien być dostosowany do specyfiki działalności firmy i być spójny z zasadami rachunkowości.

Roczna inwentaryzacja a składka zdrowotna 

Cena zakupu to cena netto, zmniejszona o podatek VAT, a przy imporcie zwiększona o cło i inne opłaty. Koszt wytworzenia to suma kosztów bezpośrednio i pośrednio związanych z produkcją, bez kosztów sprzedaży.

Wartość rocznego spisu z natury ma wpływ na wysokość składki zdrowotnej. Od 2023 roku w podstawie wyliczenia składki zdrowotnej na podatku liniowym lub skali podatkowej uwzględniana jest zarówno dodatnia, jak i ujemna różnica remanentowa.

Remanent a planowanie podatkowe

Spis z natury może być wykorzystany nie tylko do celów sprawozdawczych, ale również planowania podatkowego. Przedsiębiorcy mogą dostosować moment zakupu lub produkcji towarów tak, aby optymalizować wartość aktywów na koniec roku, co wpłynie na wysokość zobowiązań podatkowych. Warto skonsultować takie działania z doradcą podatkowym, aby były one zgodne z obowiązującymi przepisami i korzystne dla przedsiębiorstwa.

Remanent zerowy – kiedy jest wymagany

Nawet jeśli przedsiębiorca nie posiada żadnych towarów czy materiałów, musi sporządzić remanent zerowy. Jest to deklaracja, że na dzień 31 grudnia firma nie posiada aktywów wymagających inwentaryzacji.

Nieprawidłowa wycena towarów, pominięcie niektórych aktywów, błędy w dokumentacji – to tylko niektóre z błędów, które mogą wystąpić podczas remanentu. Aby ich uniknąć, warto korzystać z dedykowanego oprogramowania księgowego, regularnie szkolić personel odpowiedzialny za inwentaryzację i weryfikować dane remanentowe przez niezależnego audytora.

Podsumowanie

Prawidłowe przeprowadzenie remanentu jest kluczowe dla każdego przedsiębiorcy. Nie tylko dlatego, że jest to wymóg prawny, ale także dlatego, że odzwierciedla ono realny obraz kondycji finansowej firmy. Regularne przeprowadzanie spisu z natury pozwala na rzetelne i precyzyjne rozliczenia podatkowe, a tym samym na uniknięcie nieprzyjemności związanych z ewentualnymi błędami czy nieścisłościami.

Nasza księgowość online oferuje kompleksowe wsparcie, które łączy zaawansowane technologie z indywidualnym podejściem do potrzeb każdego klienta.

 • Oszczędność czasu i pieniędzy: Dzięki automatyzacji wielu procesów księgowych, nasze usługi pozwalają zaoszczędzić zarówno czas, jak i zasoby finansowe. Nasz system księgowości online umożliwia szybkie przesyłanie dokumentów, ich archiwizację oraz bieżący dostęp do ważnych danych finansowych.
 • Kompleksowa obsługa: Nasz zespół doświadczonych księgowych oferuje pełen zakres usług - od bieżącej księgowości, poprzez doradztwo podatkowe, aż po planowanie finansowe i pomoc w optymalizacji podatkowej.
 • Bezpieczeństwo danych: Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem. Korzystamy z najnowszych rozwiązań w zakresie ochrony informacji, zapewniając Ci spokój o poufność przesyłanych dokumentów.
 • Dostępność i wygoda: Nasza platforma księgowa jest dostępna online 24/7, co oznacza, że masz stały dostęp do swoich finansów i księgowości, niezależnie od miejsca i czasu. Zdalna księgowość to wygoda i elastyczność, której potrzebujesz, by skupić się na rozwijaniu Twojego biznesu.
 • Indywidualne podejście: Rozumiemy, że każda firma jest unikalna, dlatego nasze usługi są zawsze dostosowane do specyficznych potrzeb i wymagań Twojej działalności. Nasi eksperci są zawsze gotowi, by odpowiedzieć na Twoje pytania i pomóc w każdej sytuacji.

Nie pozwól, aby obowiązki związane z remanentem czy innymi aspektami księgowości stały się przeszkodą w prowadzeniu biznesu. Skorzystaj z naszych usług - księgowości online i przekonaj się, jak łatwe i przyjemne może być zarządzanie finansami Twojej firmy.

Zapraszamy do kontaktu – nasi eksperci księgowości online są do Twojej dyspozycji, aby pomóc Ci we wszystkich kwestiach finansowych i księgowych.

Biuro rachunkowe online WARIDO Accounting Sp. z o.o.

Tel. +48 537 726 726

E-mail: sekretariat@warido.com