Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Usługi niszczenia dokumentów a ochrona danych osobowych

dokumenty firmowe
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

W dobie cyfryzacji, dane osobowe stały się jedną z najcenniejszych "walut" współczesnego świata. Ich ochrona jest kluczowa, a niszczenie dokumentów zawierających te dane jest istotnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa. Firmy niszczące dokumenty odgrywają zatem ważną rolę w procesie ochrony danych osobowych, będąc odpowiedzialnymi za ich bezpieczne i zgodne z prawem usuwanie.

Międzynarodowe regulacje i normy

Niszczenie dokumentów jest regulowane przez normę ISO/IEC 21964, która ujednolica zasady niszczenia różnego rodzaju nośników danych. Ta norma określa, jak należy postępować z danymi w zależności od ich rodzaju i wrażliwości, gwarantując, że niszczenie dokumentacji odbywa się w sposób, który uniemożliwia odtworzenie danych. Istotne w tym kontekście są klasy i stopnie ochrony danych, które szczegółowo definiują, jak dane powinny być niszczone.

Zasady niszczenia dokumentów zgodnie z Normą ISO/IEC 21964

Niszczenie dokumentów zgodnie z tą normą obejmuje kilka kluczowych aspektów:

  • Dopasowanie metod do rodzaju danych - różne rodzaje danych wymagają różnych metod niszczenia.

  • Bezpieczne utylizowanie nośników danych - norma określa, jak należy postępować z nośnikami danych w trakcie ich niszczenia.

  • Zachowanie bezpieczeństwa w całym procesie - od momentu zbierania dokumentów po ich ostateczne zniszczenie.

Klasy i stopnie bezpieczeństwa w niszczeniu dokumentów

Norma ISO/IEC 21964 wyróżnia kilka klas ochrony danych, które określają poziom bezpieczeństwa wymagany przy niszczeniu dokumentów. Klasy te obejmują:

  • Klasa 1: Dane ogólne, wymagające podstawowego poziomu bezpieczeństwa.

  • Klasa 2: Dane wewnętrzne i osobowe, wymagające zwiększonego poziomu bezpieczeństwa.

  • Klasa 3: Dane tajne, dla których konieczne są najwyższe środki bezpieczeństwa.

Rola profesjonalnych usług niszczenia dokumentów

Usługa niszczenia dokumentów realizowana przez profesjonalne firmy, takie jak Rhenus Office Systems Poland, zapewnia, że cały proces jest przeprowadzany zgodnie z najwyższymi standardami. Takie firmy są wyposażone w odpowiedni sprzęt i posiadają odpowiednią wiedzę, aby zapewnić zgodność z normami ISO/IEC 21964 oraz RODO. Kluczowe aspekty współpracy z takimi firmami to:

  • Dopasowanie metod niszczenia do potrzeb klienta - profesjonalna firma niszcząca dokumenty oferuje różne metody niszczenia, zależne od rodzaju i wrażliwości dokumentacji.

  • Gwarancja bezpieczeństwa - zapewnienie, że wszystkie dane są niszczone w sposób bezpieczny i nieodwracalny.

  • Zgodność z RODO - niszczenie dokumentów zgodnie z przepisami RODO jest kluczowe dla ochrony danych osobowych.

Podsumowanie

Niszczenie dokumentów jest kluczowym elementem ochrony danych osobowych i musi być przeprowadzane zgodnie z międzynarodowymi normami i przepisami prawnymi. Profesjonalne usługi niszczenia dokumentów zapewniają, że proces ten jest realizowany efektywnie i bezpiecznie, co jest niezbędne w dzisiejszym świecie, gdzie dane osobowe są niezwykle cenne. Współpraca z doświadczoną firmą niszczącą dokumenty daje gwarancję, że wszystkie aspekty niszczenia dokumentacji są realizowane zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa.