Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Rynek faktoringu rośnie dzięki innowacjom. Skracają czas weryfikacji podmiotu nawet o 60%

faktoring
 |  Informacja prasowa  |  Biznes i finanse

Z danych opublikowanych przez Polski Związek Faktorów wynika, że w pierwszym półroczu 2022 r. rynek faktoringu w Polsce wzrósł o ponad 33% względem analogicznego okresu rok wcześniej[1]. Dynamiczny rozwój sektora koreluje z rosnącą skalą zjawisk opóźnienia płatności i zatorów płatniczych, z którymi zmaga się nawet 82% firm z segmentu MŚP[2]. Firmy faktoringowe korzystają z nadarzających się okazji, jednak w skalowaniu biznesu coraz częściej pomagają im również najnowsze rozwiązania technologiczne.

Komentarz ekspercki: Agnieszka Krupa, Implementation Manager w Iron Mountain Polska.

W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój branży faktoringowej w Polsce. Porównując dane z pierwszego półrocza 2022 r. do analogicznego okresu rok wcześniej, rodzime firmy faktoringowe odnotowały zarówno wzrost obrotów, średniej liczby obsługiwanych klientów, jak i wartości finansowanych faktur[3]. To nie przypadek, że sektorowa prosperity przypadła na okres niełatwy dla ogółu przedstawicieli biznesu. Pandemia, pogorszenie sytuacji geopolitycznej w naszym regionie, a także długofalowe konsekwencje tych wydarzeń wpłynęły negatywnie na kondycję ekonomiczno-finansową wielu przedsiębiorstw, generując jednocześnie nowe wyzwania. Bez wątpienia cały sektor faktoringowy zyskuje na zjawisku, które z perspektywy innych uczestników rynku jest dziś ogromnym utrudnieniem w prowadzeniu działalności. Z danych rynkowych wynika, że opóźnień w płatnościach faktur doświadcza nawet 82% firm z segmentu MŚP[4].

Z raportu pt. „Skaner MŚP” wynika, że w ciągu minionego roku wartość nieopłaconych w terminie faktur i kredytów wśród przebadanych organizacji wzrosła o niespełna 3 mld zł do kwoty rzędu 41 mld zł. Problem zatorów płatniczych jest w związku z tym nie tylko bardzo wyraźny i uciążliwy, ale także stosunkowo powszechny. W obliczu takiego wyzwania utrzymanie płynności, a tym samym możliwość efektywnego prowadzenia i skalowania biznesu oraz budowania odporności organizacyjnej wymagają poszukiwania najlepszych metod zewnętrznego finansowania. W mojej ocenie ma to kluczowe znaczenie dla dynamiki rozwoju branży faktoringowej w Polsce, która zdecydowanie może patrzeć w przyszłość z optymizmem. Sprzyjające okoliczności nie powodują bynajmniej, że firmy spoczywają na laurach. Z moich doświadczeń wynika, że sytuacja wygląda zgoła inaczej.

Okazuje się, że okres dobrej koniunktury sprzyja inwestycjom i poszukiwaniu rozwiązań umożliwiających optymalizację biznesu. Szeroko rozumiana branża finansowa od lat uchodzi za jedną z najbardziej dojrzałych technologicznie, co nie omija również segmentu faktoringowego. Profil działalności, który wymaga od organizacji starannej analizy danych, a także rzetelnej weryfikacji, nadaje priorytet bezgranicznemu zaufaniu do informacji – o potencjalnych klientach i kontrahentach. Firmy faktoringowe od zawsze chętnie korzystają z danych zewnętrznych przy wsparciu m.in. wywiadowni gospodarczych, jednak w mniejszym stopniu bazowały na własnych zasobach. Przy czym należy mieć świadomość, że to obszar o bardzo dużym potencjale do optymalizacji.

Biorąc pod uwagę dane wewnętrzne Iron Mountain, wdrożenie systemu do zarządzania informacją w organizacji lub integracja go z wykorzystywanym dotychczas oprogramowaniem pozwala skrócić czas potrzebny do weryfikacji danego podmiotu nawet o 60%. Dynamika procesu, która istotnie rośnie, to jeden aspekt. Pod uwagę powinniśmy wziąć również ograniczenie ryzyka. Im więcej podmiotów z branży finansowej korzysta z tego rodzaju weryfikacji, tym wyższe prawdopodobieństwo ewentualnego pozytywnego wyniku, a co za tym idzie – minimalizacji ryzyka finansowego lub wizerunkowego dla spółki. Natomiast gdy weryfikacja jest negatywna, proces jest wstrzymywany, co oszczędza czas i zmniejsza zaangażowanie zasobów ludzkich.

Branża faktoringowa znajduje się na fali wznoszącej, jednak powinniśmy mieć świadomość, że potencjał do optymalizacji wciąż nie został w pełni zagospodarowany, m.in. ze względu na odsetek organizacji korzystających z innowacyjnych technologii. Mając świadomość znaczenia danych i zawartej w nich wartości, przedstawiciele sektora powinni skierować swoją uwagę na narzędzia umożliwiające efektywne zarządzanie informacją, które w mojej opinii stanowi fundamentalny proces wymagający zdefiniowania i pełnego zrozumienia.

O Iron Mountain Polska:
Iron Mountain Polska to lider rynku zarządzania informacją, archiwizacji i digitalizacji dokumentów. Zapewnia kompleksową obsługę firm w zakresie: consultingu procesów po stronie Klienta, cyklu życia dokumentów w organizacji oraz ich digitalizacji. Jest także dostawcą systemów do zarządzania procesami oraz informacją w efektywny i bezpieczny sposób. Prowadzi działania z zakresu bezpiecznego przechowywania, składowania, archiwizacji oraz niszczenia dokumentacji tradycyjnej, cyfrowej jak i zużytego sprzętu IT. Firma oferuje dedykowane rozwiązania sektorowe, m.in.: dla branży finansowej i ubezpieczeniowej, służby zdrowia, kancelarii prawnych, a także instytucji publicznych oraz firm geodezyjnych i kartograficznych.

Iron Mountain Polska to 25 lat doświadczenia, ponad 1800 klientów, a także 9 milionów przechowywanych pudeł z dokumentami i prawie 100 milionów skanowanych stron rocznie.

Iron Mountain Polska jest częścią Iron Mountain Inc. – globalnego lidera w branży zarządzania informacją, założonego w 1951 roku w Livingstone w USA. Firma działa w kilkudziesięciu krajach na 5 kontynentach i notowana jest na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (IRM).

Więcej informacji na temat Iron Mountain można znaleźć na stronie www.ironmountain.pl 


[1] https://faktoring.pl/2022/07/28/kolejny-rekord-branzy-faktoringowej/ 

[2] Skaner MŚP, Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor, 2023

[3] https://faktoring.pl/2022/07/28/kolejny-rekord-branzy-faktoringowej/

[4] Skaner MŚP, Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor, 2023