Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Czy komornik pomoże w odzyskaniu długu?

pusty portfel
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym odpowiedzialnym za egzekwowanie nakazów sądowych. W jaki sposób komornik może pomóc w odzyskaniu długu?

Egzekwowanie orzeczeń sądowych

Jeżeli uzyskałeś orzeczenie sądowe przeciwko dłużnikowi nakazujące spłatę długu, wykonanie tego nakazu sądowego może zostać powierzone komornikowi, na przykład może być to komornik Gliwice - https://komornikgliwice.com/ czy w innego miasta.

Zajęcie komornicze zwykle wiąże się z zajęciem majątku dłużnika lub podjęciem innych działań mających na celu zaspokojenie długu względem wierzyciela, na przykład firmy, banku, dostawcy mediów.

Zajęcie majątku

Komornik ma uprawnienia do zajęcia majątku dłużnika w celu zaspokojenia długu, na przykład mogą być to jego rachunki bankowe, pojazdy lub majątek osobisty.

Proces ten podlega wymogom i ograniczeniom prawnym i nie zawsze może skutkować pełnym odzyskaniem należności, jeśli dłużnik ma ograniczony majątek albo zdecydował się na jego ukrycie.

Zajęcie wynagrodzenia

Także komornicy mogą zająć wynagrodzenie dłużnika, co oznacza, że część dochodu dłużnika jest kierowana na spłatę długu. Zajęcie wynagrodzenia prowadzone jest wtedy, gdy dłużnik pracuje, ale prawo wskazuje, że nie wszystkie jego zarobki mogą być zajęte przez komornika.

Zajęcie i sprzedaż nieruchomości

W sprawach dotyczących znacznych długów komornik może zdecydować się na zajęcie oraz sprzedaż nieruchomości dłużnika, na przykład jego mieszkania domu w celu zaspokojenia długu. Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na spłatę wierzyciela.

Odzyskanie długu przez komornika – o czym trzeba pamiętać?

  • Zanim komornik będzie mógł podjąć działania w celu wyegzekwowania długu, należy uzyskać orzeczenie sądu na swoją korzyść.
  • Skuteczność działań komornika zależy od sytuacji finansowej dłużnika oraz dostępności majątku lub wynagrodzenia do zajęcia. Jeżeli dłużnik ma ograniczony majątek lub dochody, odzyskanie długu za pośrednictwem komornika może być trudne.
  • Komornicy muszą działać w granicach prawa i postępować zgodnie z procedurami prawnymi. Wszelkie naruszenia praw dłużnika lub działania niezgodne z prawem mogą skutkować konsekwencjami prawnymi.
  • Odzyskiwanie długów w drodze egzekucji prawnej, w tym z udziałem komornika, może być długim procesem. Znalezienie i zajęcie majątku może zająć trochę czasu, a dłużnik może mieć możliwość zakwestionowania niektórych działań w sądzie.
  • Przed zaangażowaniem komornika można skorzystać z innych metod odzyskiwania należności, takich jak negocjacje, mediacje lub ugody, które mogą być bardziej elastyczne i opłacalne.