Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Wniosek o rozdzielność majątkową – jak go przygotować i złożyć pozew?

rozdzielność majątkowa
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Według ogólnie przyjętej zasady, po zawarciu związku małżeńskiego, majątek młodej pary zostaje połączony. Taki stan jest określany mianem małżeńskiej wspólności majątkowej. W praktyce oznacza to, że udziały małżonków w posiadanym wspólnie majątku nie są określone. Aby zmienić ustrój majątkowy, należy złożyć odpowiedni wniosek o rozdzielność majątkową. Można tego dokonać zarówno przed ceremonią wstąpienia w związek małżeński, jak i po uroczystości. Z pozoru czynność ta nie wydaje się skomplikowana, jednak najwięcej problemów pojawia się wtedy, gdy małżonkowie nie są w stanie dojść do porozumienia co do podziału udziałów w majątku. Wtedy pomoc bezstronnego adwokata z Wrocławia lub innego miasta w Polsce może okazać się nieoceniona. Sprawdź, w jaki sposób powinno podejść się do tematu rozdzielności majątkowej!

Wniosek o rozdzielność majątkową po ślubie

Zawarcie rozdzielności majątkowej po ślubie jest możliwe, jednak wymaga to zgodnej decyzji obu małżonków oraz sporządzenia stosownego dokumentu, którym jest tzw. umowa majątkowa małżeńska.

Aby ustalić rozdzielność majątkową po zawarciu związku małżeńskiego, konieczne jest sporządzenie umowy o rozdzielności majątkowej, która musi zostać formalnie uwieczniona w formie aktu notarialnego. W ramach tej umowy określa się, które mienie materialne należy do indywidualnej własności każdego z małżonków oraz jakie obciążenia finansowe ponoszą, a także ustala się zasady zarządzania majątkiem małżeńskim.

Aby przygotować umowę o rozdzielności majątkowej po ślubie, niezbędne jest udanie się do notariusza, który dokona odpowiedniego przygotowania dokumentu oraz przeprowadzi wszystkie formalności.

Niezwykle ważne jest, aby przed podpisaniem umowy o rozdzielności majątkowej zasięgnąć profesjonalnej porady prawnika. Specjalista ten pomoże ustalić warunki umowy oraz oceni, czy są one korzystne dla obu stron małżeństwa.

Warto pamiętać, że ustanowienie rozdzielności majątkowej może mieć znaczący wpływ na sytuację finansową małżonków, szczególnie w przypadku ewentualnego rozstania. Dlatego przed podjęciem decyzji o wprowadzeniu rozdzielności majątkowej w trakcie trwania małżeństwa, zaleca się dokładne rozważenie wszystkich aspektów tej kwestii oraz skonsultowanie się z adwokatem z Wrocławia lub innego miasta w Polsce.

Dlaczego tak wiele osób decyduje się na podział majątku?

Istnieje wiele sytuacji, które skłaniają małżonków do podjęcia tej trudnej decyzji. Poniżej znajdziesz kilka przykładów, które ilustrują, dlaczego rozdzielność majątkową może stać się koniecznością:

  • zaniedbanie obowiązków wobec rodziny – kiedy jeden z małżonków systematycznie zaniedbuje swoje obowiązki względem rodziny, nie wywiązując się z opieki czy wsparcia, druga strona może być zmuszona do rozważenia podziału majątku jako środek ochrony swoich interesów i potrzeb;

  • roztrwonienie majątku – jeśli jeden z małżonków trwoni wspólny majątek na nałogi, takie jak hazard, alkohol czy narkotyki, może to prowadzić do znaczących strat finansowych. W takiej sytuacji podział majątku staje się często nieuniknionym krokiem, aby zabezpieczyć przyszłość rodziny;

  • długi własnego małżonka – gdy jedna strona małżeństwa zadłuża się w sposób, który poważnie zagraża majątkowi rodziny lub dorobkowi obojga małżonków, druga strona może decydować się na podział majątku w celu uniknięcia ewentualnych negatywnych konsekwencji finansowych.

Jeśli chcesz mieć pewność, że wniosek o rozdzielność majątkową zostanie wypełniony w prawidłowy sposób, warto zasięgnąć pomocy doświadczonego adwokata z Wrocławia.