Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


PIT-39 - Podatek od sprzedaży nieruchomości

Podatek od sprzedaży nieruchomości
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Uzyskałeś dochód ze sprzedaży nieruchomości, który nie jest przeznaczony na własne cele mieszkaniowe? Sprawdź jaki podatek cię obowiązuje i czym jest deklaracja PIT-39!

Czym jest deklaracja PIT-39?

Deklaracja PIT-39 to dokument służący do rozliczenia uzyskanych dochodów ze zbycia własnej nieruchomości i realizacji prywatnych praw związanych z nieruchomościami. 

PIT-39 nie musi być składany w ciągu roku, a dopiero po jego zakończeniu. Na formularzu PIT-39 w 2024 roku, składanym za rok 2023 należy ujawnić dochód związany z przekazaniem nieruchomości nabytych lub wybudowanych w latach 2015-2023. 

Mieszkanie zakupione w 2015 roku - czy należy składać PIT-39?

Każda nieruchomość nabyta w 2015 roku, a następnie sprzedana w 2023 roku nie podlega rozliczeniu. Po upływie 5 lat od zakupu nieruchomości, dochód z jej sprzedaży nie podlega opodatkowaniu, czyli nie wymaga płacenia podatku ani składania deklaracji podatkowej. 

Warto zaznaczyć, że dla przedsiębiorców istnieje jednak specjalny dokument umożliwiający rozliczenie dochodu ze sprzedaży nieruchomości, którego zazwyczaj nie trzeba uwzględniać w deklaracji PIT-39. 

Jeżeli od dnia nabycia nieruchomości do dnia jej sprzedaży nie minęło 5 lat podatnik zobowiązany jest do zapłacenia 19% podatku, który należy zapłacić do 30 kwietnia 2024 roku. 

Kto jest zobowiązany do złożenia PIT-39?

Przedsiębiorcy, którzy sprzedają nieruchomości będące częścią ich majątku związanego z działalnością gospodarczą, nie muszą składać deklaracji PIT-39. Taka transakcja jest traktowana jako część przychodów z działalności gospodarczej i podlega odpowiedniemu rozliczeniu. Jednak istnieją pewne sytuacje, w których konieczne jest uwzględnienie przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości w formularzu PIT-39. Obejmuje to:

 • Sprzedaż budynku mieszkalnego lub jego części;
 • Odpłatne zbycie gruntu, udziału w gruncie lub prawa użytkowania wieczystego gruntu;
 • Zbycie lokalu mieszkalnego, który jest osobną nieruchomością lub udziału w takim lokalu;
 • Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie;
 • Zbycie prawa do domu jednorodzinnego, który jest własnością spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie.

PIT-39, a ulga mieszkaniowa

Podatnik, który dokonał zbycia nieruchomości może skorzystać z rozliczenia podatku poprzez formularz PIT-39, odrzucając chęć przekazania środków na zakup nieruchomości lub może skorzystać z ulgi mieszkaniowej. 

Wybierając pierwszą opcję osoba zobowiązana jest do rozliczenia się z uzyskanego dochodu z Urzędem Skarbowym. Przychody, wydatki na uzyskanie przychodów, odpisy amortyzacyjne i dochody z zbycia nieruchomości należy uwzględnić w formularzu PIT-39.

Jeżeli podatnik decyduje się na skorzystanie z ulgi mieszkaniowej, która obniża podatek, musi spełniać następujące warunki:

 • przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości musi zostać przeznaczony na własne cele mieszkaniowe
 • uzyskana ulga musi zostać wykorzystana w przeciągu 3 lat, licząc od końca roku, w którym nieruchomość została sprzedana

Środki z ulgi mieszkaniowej należy przeznaczyć na:

 • zakup budynku mieszkalnego lub jego części
 • zakup udziału w budynku mieszkalnym
 • zakup mieszkania, które stanowić będzie odrębną nieruchomość
 • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału
 • budowę własnego domu lub mieszkania
 • remont własnego domu lub mieszkania
 • zakup działki pod budowę domu
 • spłatę kredytu przeznaczonego na sfinansowanie potrzeb mieszkaniowych (wraz z odsetkami)

Należy pamiętać, że termin wykorzystania środków z ulgi to 3 lata. Jeśli podatnik w pełni nie wykorzysta danej kwoty przez ten okres, zobowiązany jest do złożenia korekty zeznania, zapłacenia podatku a także zapłacenia odsetek związanych ze zwłoką. 

W sytuacji zbycia nieruchomości warto skorzystać z usług dobrego biura rachunkowego, które pomoże w rozliczeniu PIT-39 i dostarczeniu wszelkich potrzebnych dokumentów.