Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Zarządzanie zasobami ludzkimi: korzyści i wyzwania outsourcingu HR

outsourcing HR
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Outsourcing zasobów ludzkich (HR) to coraz popularniejsza strategia, którą firmy wykorzystują, aby skoncentrować się na swojej głównej działalności, zyskać dostęp do ekspertów oraz zminimalizować koszty i ryzyko związane z zarządzaniem kadrami. Jakie korzyści oraz wyzwania związane z outsourcingiem HR?

Kluczowe zalety outsourcingu HR

Usługa tego typu przede wszystkim pozwala firmie skupić się na jej działaniach operacyjnych, które przynoszą zysk z działalności. Dzięki temu osoby zarządzające czy kluczowi pracownicy mogą poświęcić więcej czasu na rozwijanie produktów, usług czy strategii biznesowej, zamiast zajmować się codziennymi kwestiami kadrowymi.

Obsługa HR, choć jest niezwykle istotna w kontekście płynnego funkcjonowania firmy, z założenia nie generuje dochodu, dlatego warto, aby jednocześnie nie powodowała wzrostu kosztów. Z oczywistych względów procesy rekrutacyjne, zarządzanie wynagrodzeniami, oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej są czasochłonne i kosztowne. Outsourcing HR pozwala przyspieszyć te procesy.

Jednocześnie skorzystanie z tego typu usługi daje dostęp do wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie zarządzania kadrami. To oznacza, że firma może korzystać z najnowszych trendów i praktyk, które pomogą w przyciąganiu, zatrzymywaniu oraz rozwijaniu najlepszych pracowników.

Wykorzystywanie wiedzy i doświadczenia zewnętrznego partnera pozwala także na redukcję ryzyka związanego z działaniami prawno-kadrowymi. Dotyczy to wszelkich działań, które mają umocowanie w prawie, np. zawieranie, przedłużanie i rozwiązanie stosunków pracy, dbałość o aktualne badania lekarskie czy szkolenia BHP, a także poprawne wyliczanie wynagrodzeń, urlopów, zwolnień lekarskich czy delegacji. Firmą świadcząca usługę dba także o kwestie związane z ZUS czy Urzędem Skarbowym.

Jakie wyzwania wiążą się z outsourcingiem HR?

Przekazując pewne działania kadrowo-płacowe zewnętrznemu podmiotowi, firma traci pewną kontrolę nad procesami z tego obszaru. Może to powodować pewne obawy dotyczące poufności informacji oraz dostępu do danych pracowników, dlatego tak ważne jest wybranie odpowiedniej firmy, która sprawdzi się nie tylko pod względem czysto merytorycznym, ale zapewni również należyty poziom bezpieczeństwa danych czy będzie doskonała pod względem komunikacji.

Jedna z wątpliwości może również dotyczyć dopasowania kulturowego i wszelkich nieporozumień, które mogą pojawić się w ramach współpracy, szczególnie w trakcie procesu wdrożeniowego. Firma zewnętrzna musi być otwarta na zrozumienie kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa  - tak jak robi to Kono, gdzie oferujemy outsourcing HR.

Jeśli firma rośnie szybko, nie ma wewnętrznego działu HR lub zmaga się z sezonowością czy nagłą potrzebą wsparcia przez specjalistów, to outsourcing zasobów ludzkich będzie doskonałym rozwiązaniem, które pomoże w efektywnym działaniu. Istotne jest jednak wybranie agencji, która ma doświadczenie i kompetencje, aby faktycznie wesprzeć przedsiębiorstwo w codziennym funkcjonowaniu.