Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Body Leasing/Team Leasing. Współczesne rozwiązanie na wyzwania w biznesie

leasing pracowników
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

W dynamicznym świecie biznesu, firmy stają przed wieloma wyzwaniami, które są związane z pozyskiwaniem, rozwijaniem i utrzymaniem odpowiednio wyszkolonej kadry pracowniczej. Jednym z rozwiązań, które zyskuje na popularności, jest praktyka znaną jako Body Leasing lub Team Leasing. Wyjaśniamy, na czym to polega i jakie wiążą się z nią korzyści.

Co to jest Body Leasing/Team Leasing?

Polega to na tym, że firma A wynajmuje pracowników od firmy B na określony okres, by wypełnić konkretne projekty. Ten model ma swoje zalety i wyzwania, które warto dokładniej poznać.

Zalety Body Leasing/Team Leasing

Elastyczność kadrowa. Przy zmieniających się warunkach rynkowych, elastyczność w zatrudnianiu staje się kluczowa. Dzięki leasingowi pracowników, firmy mogą dostosować swoją liczbę pracowników do bieżących potrzeb, unikając zbędnego obciążenia finansowego w okresach niższej aktywności biznesowej. Euvic stworzy idealny zespół do realizacji danego zadania. W ramach tego modelu można korzystać z kompetencji specjalistów lub całych zespołów.

Dostęp do specjalistycznej wiedzy. Niektóre projekty wymagają specjalistycznej wiedzy, której brakuje w zespole wewnętrznym. Leasing pracowników umożliwia dostęp do wykwalifikowanych ekspertów na czas potrzebny do realizacji danego zadania.

Skrócenie czasu wdrożenia. Tworzenie zespołu od zera i wdrożenie go do projektu może zająć sporo czasu. Wynajęcie gotowego zespołu znacznie skraca ten proces, umożliwia też dużo szybsze przejście do fazy produkcyjnej.

Redukcja kosztów zatrudnienia i szkoleń. Leasing pracowników pozwala wynająć danych specjalistów na określony czas. Nie trzeba podpisywać z nimi umowy na stałe. Poza tym firma wynajmująca nie musi ponosić kosztów szkoleń i rozwoju pracowników, co może znacznie obniżyć koszty operacyjne.

Body Leasing/Team Leasing to model, który może pomóc firmom w elastycznym reagowaniu na zmieniające się potrzeby biznesowe oraz w dostępie do specjalistycznej wiedzy. Sukces zależy od umiejętności zarządzania, efektywnej komunikacji i zdolności do adaptacji w zmieniającym się otoczeniu biznesowym.

Euvic stawia na silne i długotrwałe relacje z klientami. Zapewnia dostęp do wiedzy i umiejętności specjalistów IT lub zespołów projektowych. Są oni dopasowywani odpowiednio do wymagań danego zadania. Euvic przejmuje też odpowiedzialność za kwestie zatrudnienia, a klient może w tym czasie zająć się rozwojem swojego biznesu. Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://www.euvic.com/pl/oferta/body-team-leasing/.