Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Sprzedaż wierzytelności – na czym polega i kiedy można sprzedać wierzytelność?

Sprzedaż wierzytelności
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Prowadząc biznes, łatwo poznać jego ciemną stronę – nieopłacone faktury. Jeżeli od pewnego czasu w Twojej firmie przybywa takich dokumentów i nie możesz skontaktować się z dłużnikami, czas działać. Jednym z rozwiązań jest sprzedaż wierzytelności. Na czym ona polega? Co można zyskać, sprzedając posiadane wierzytelności?

Na czym polega sprzedaż wierzytelności?

Niezapłacone faktury można sprzedać – to właśnie sprzedaż wierzytelności. Proces sprzedaży przebiega następująco: zainteresowane strony podpisują umowę (jest ona określana mianem „cesji”) i następnie się rozliczają – zbywca faktur otrzymuje ustaloną kwotę, nabywca z kolei faktury, które powinny zostać opłacone. Transakcja jest legalna – sprzedaż wierzytelności jest uregulowana przez kodeks cywilny. 

Ponieważ sprzedaż wierzytelności to sposób, aby pozbyć się kłopotliwych faktur, rozwiązanie to budzi wiele pytań. Najczęściej przedsiębiorcy chcą wiedzieć, czy:

  • możliwa jest sprzedaż wierzytelności bez zgody dłużnika – odpowiedź brzmi „tak”;
  • cesja nie naruszy przepisów RODO – odpowiedź brzmi „nie”;
  • za ile można sprzedać nieopłacone faktury – warunki sprzedaży zawsze są ustalane indywidualnie przez zainteresowane strony.

Jakie wierzytelności są najchętniej nabywane przez firmy windykacyjne?

Firma windykacyjna może proponować klientom nie tylko usługę odzyskiwania należności (windykacja faktur) – może też zajmować się skupem wierzytelności. Jakie faktury najczęściej są przedmiotem umowy cesji?

Większość nabywców nieopłaconych faktur jest zainteresowana „świeżymi” fakturami – takimi, które są przeterminowane od niedawna. Wówczas szansa na odzyskanie należności jest największa – korzystając z technik perswazji i podkreślając rosnącą z dnia na dzień wysokość zobowiązania, można skłonić dłużnika do uregulowania długu. Z drugiej strony niektóre firmy windykacyjne są skłonne zakupić też:

  • pakiety wierzytelności – również po bezskutecznej egzekucji prowadzonej przez komornika sądowego;
  • wierzytelności w stosunku do publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
  • niezapłacone faktury, z uregulowaniem których zalegają spółki, w tym Skarbu Państwa.

Kiedy sprzedaż wierzytelności może być niemożliwa?

Chociaż formalnie sprzedaż wierzytelności jest jak najbardziej dopuszczalna, to niekiedy mogą pojawić się przeszkody. Przykład? Zapisy umowy między wierzycielem a dłużnikiem. Zdarza się, że kontrahenci korzystają z gotowych szablonów umów. Niestety, może się okazać, że taki dokument zawiera zapisy uniemożliwiające sprzedaż długu. Jeżeli tego rodzaju klauzula znajduje się w umowie, to sprzedaż wierzytelności jest możliwa wyłącznie po uzyskaniu zgody dłużnika.

Ograniczenia w sprzedaży wierzytelności mogą wynikać też z ustaw. W przypadku zobowiązań B2B to jednak rzadko spotykana sytuacja.

Co można zyskać, sprzedając wierzytelności?

Windykacja długu może być czasochłonna, stresująca i frustrująca – zwłaszcza gdy wierzyciel próbuje odzyskać pieniądze na własną rękę. Stąd też sprzedaż wierzytelności często jest prezentowana jako alternatywa – warto ją rozważyć. Co można zyskać, sprzedając niezapłacone faktury?

Sprzedaż wierzytelności – najważniejsze korzyści:

  • odzyskanie części pieniędzy za dostarczony towar lub wykonaną usługę – co dla przedsiębiorcy, któremu niezapłaconych faktur wciąż przybywa, może być szczególnie istotne;
  • uniknięcie zatoru płatniczego – jeżeli firma windykacyjna kupi niezapłacone faktury, sprzedający otrzyma środki i będzie mógł w terminie uregulować własne zobowiązania;
  • windykacja faktur staje się zbędna – oznacza to wyeliminowanie wydatków, z jakimi trzeba się liczyć, zlecając odzyskanie środków z nieopłaconych faktur firmie windykacyjnej.

Jak wybrać firmę skupującą wierzytelności?

Na polskim rynku działa sporo firm skupujących wierzytelności. Jak zatem znaleźć właściwego partnera? Kluczowa jest kwestia finansowa – warto porównać oferty różnych podmiotów, aby wybrać najkorzystniejszą. Z drugiej strony liczy się też renoma potencjalnego kontrahenta – dobrze jest wiedzieć, kto będzie miał prawo egzekwować należności z niezapłaconych faktur. Ten punkt jest szczególnie ważny dla przedsiębiorców, którzy dopuszczają możliwość współpracy z dłużnikiem w przyszłości.