Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Ogłoszenie upadłości konsumenckiej - kto może z niej skorzystać?

Temida
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Każdy może znaleźć się w sytuacji, w której straci płynność finansową i możliwość dalszego regulowania swoich wierzytelności. Utrata pracy, poważna choroba lub inne zdarzenie losowe mogą zupełnie zmienić życie i doprowadzić do poważnych problemów, które zaczną się nawarstwiać. W takim przypadku dłużnik może ogłosić upadłość konsumencką, która będzie pierwszym krokiem do nowego życia bez wierzycieli.

  1. Upadłość konsumencka - kto może z niej skorzystać?
  2. Co daje ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

W zakresie upadłości konsumenckiej doradza kancelaria prawna, która specjalizuje się w prowadzeniu tego typu spraw. Dzięki znajomości aktualnych przepisów prawnicy przedstawiają dłużnikowi przebieg sprawy i informują, z jakich praw może skorzystać. Mają zatem wszelkie kompetencje do prowadzenia upadłości konsumenckiej swoich klientów, by szybko zebrać dowody w sprawie i przejść przez całe postępowanie przed sądem. Jeśli masz problem ze spłatą zadłużenia i Twoje długi ciągle rosną, sprawdź, czy możesz skorzystać z upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka - kto może z niej skorzystać?

Z ogłoszenia upadłości konsumenckiej mogą skorzystać dłużnicy, którzy spełniają dwa warunki. Nie mogą prowadzić działalności gospodarczej i muszą wykazać, że przynajmniej od 3 miesięcy nie są w stanie na bieżąco spłacać swoich zobowiązań (wystarczy jak nie mamy zdolności regulowania chociaż jednego z wielu zobowiązań), czyli regulować na czas:

  • rat kredytów,
  • czynszu,
  • rachunków za prąd i gaz,
  • innych zobowiązań finansowych.

Wniosek o upadłość konsumencką należy złożyć do sądu. Postępowanie upadłościowe umożliwia wyjście ze spirali zadłużenia. Dzięki niemu długi zostaną w pełni umorzone lub sąd ogłosi plan spłaty wierzycieli, który umożliwi spłacenie długów. Do sądu składa się wniosek wraz z wykazem wierzytelności i majątku upadłego, opisem aktualnej sytuacji życiowej i uzasadnieniem przyczyn niewypłacalności. Sąd na tej podstawie po przeprowadzeniu postępowania ogłasza upadłość konsumencką i powołuje syndyka. Po przeprowadzaniu postępowania likwidacyjnego przez syndyka, odbywa się rozprawa sądowa, na której sąd ustala sposób zakończenia upadłości konsumenckiej.

Dowiedz się więcej na ten temat na https://upadlosckonsumenta24.pl/

Co daje ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej przede wszystkim umożliwia spłacenie zadłużenia na warunkach, które są możliwe do spełnienia. Wszystkie postępowania związane z windykacją lub egzekucją zadłużenia zostają wstrzymane, podobnie jak naliczanie odsetek. Po wywiązaniu się z planu spłaty następuje całkowite oddłużenie. W niektórych przypadkach ogłoszenie upadłości może prowadzić nawet do całkowitego umorzenia długu bez ogłoszenia planu spłaty.

Upadły ma pewność, że majątek potrzebny do życia jemu i jego rodzinie zostanie zabezpieczony. Zbyciu nie podlegają jego rzeczy osobiste, sprzęty potrzebne do wykonywania działalności zawodowej (np. komputer do pracy zdalnej), przedmioty o wartości sentymentalnej (np. zdjęcia i albumy rodzinne), a także przedmioty należące do dzieci (np. zabawki). Na licytację może trafić mieszkanie lub dom, jednak w takiej sytuacji po jego sprzedaży upadły otrzyma środki finansowe na wynajem nieruchomości w kolejnych miesiącach. Maksymalnie otrzyma środki na pokrycie kosztów czynszu przez kolejne 24 misiące. 

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej można rozpocząć nowe, wolne od długów życie. Upadły ma możliwość odbudowania majątku bez obaw o windykację i egzekucję wierzytelności, otworzyć działalność gospodarczą, a nawet wziąć kredyt. Dzięki temu w każdym wieku i bez względu na wysokość zadłużenia zyskuje szansę na uwolnienie się od stresu związanego z wysokim zadłużeniem i szybko rosnącymi odsetkami.