Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jak zidentyfikować i wykorzystać obszary do rozwoju w organizacji?

pracownik w firmie
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Dynamiczne środowisko biznesowe i nieustannie zmieniająca się rzeczywistość społeczno-gospodarcza sprawiają, że dyskusja na temat rozwoju w organizacji nie może już dotyczyć jedynie ogólników. Kluczowe więc staje się precyzyjne określenie obszarów do rozwoju - jak to jednak robić skutecznie?

Zmiany są konieczne

Zdolność do adaptacji to kluczowy aspekt funkcjonowania nowoczesnych organizacji. Kryzysy o różnorodnym pochodzeniu są w większości wypadków poza kontrolą firm, gdyż żyjemy w świecie VUCA. Co to oznacza? VUCA to skrót od Volatility (zmienność, ulotność), Uncertainty (niepewność), Complexity (złożoność), Ambiguity (niejednoznaczność). Choć pojęcie to funkcjonuje od końca lat 80’, to świetnie opisuje współczesność. Świat jest zmienny, nieprzewidywalny, skomplikowany i trudny w interpretacji, dlatego tak ważna jest wspomniana zdolność do szybkiego reagowania. W przypadku Volatility powinniśmy mówić o wizji (Vision), czyli szerszym spojrzeniu na wydarzenia. Zamiast Uncertainty niezbędne jest zrozumienie (Understanding), a zamiast złożoności warto postawić na jasność (Clarity). Ostatnim elementem przeprowadzania zmian i radzenia sobie z trudną rzeczywistością jest zwinność (Agility) zamiast Ambiguity, która pozwala na szybkie “przegrupowanie” i reakcję na nowe wyzwania. 

Kultura organizacyjna a obszary do rozwoju

Obszary do rozwoju możemy wyznaczać na podstawie wielu czynników, które bardzo często są elementem kultury organizacyjnej. Choć firma może jak najbardziej zmieniać swoje produkty czy usługi, to ważne, aby zwróciła uwagę na to, jak faktycznie funkcjonuje. Przez kulturę organizacyjną rozumiemy takie elementy jak: 

  • style komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej,
  • szeroko rozumiany obszar zasobów ludzkich,
  • style zarządzania i hierarchiczność, a co za tym idzie, metody podejmowania decyzji,
  • stosunek do innowacyjności, 
  • misja, wizja, wartości i strategia,
  • procedury i ich stopień realizacji w firmie, 
  • metody wykonywania pracy operacyjnej, jej kontroli i weryfikacji,
  • stopień samodzielności pracowników.

Jak odszukać obszary do rozwoju?

Jednym z ważnych źródeł wiedzy na temat obszarów do zmiany są pracownicy. W końcu organizacje tworzą ludzie i bez ich udziału trudno mówić o szeroko zakrojonych modyfikacjach w kulturze organizacyjnej. Ponadto zmian nie wprowadza się tylko za pomocą procedur i postanowień - musi ona zajść w pracownikach, aby odnieść spodziewany skutek. Ważne więc, aby w firmie tworzyć środowisko rozwojowe, czyli takie, w którym pracownicy mogą podejmować samodzielne decyzje, samodzielnie wyszukiwać obszary do rozwoju i brać odpowiedzialność za swoje działania. To działanie ma podwójne korzyści. Po pierwsze, organizacja lepiej reaguje w ten sposób na wyzwania z rynku, a po drugie, pracownicy są aktywni, zmotywowani i chętni do samodzielnej pracy. 

Innym sposobem jest wykorzystanie kompetencji wiarygodnego partnera, który pomoże w diagnozie obszarów wymagających zmian i przeprowadzi skuteczny proces rozwojowy. W Impact wspieramy organizacje, które widzą potrzebę zmian i chcą wyjść naprzeciw wyzwaniom, zamiast biernie czekać na niespodziewane wydarzenia. Nasze programy rozwojowe Impact są osadzone w realnych sytuacjach, które mają miejsce w firmie, dzięki czemu pracownicy uczą się rozwiązywać je bez przeładowania wiedzą teoretyczną.