Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Kancelaria adwokacka – jakie usługi oferuje?

podane dłonie
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Kancelaria adwokacka świadczy usługi prawne na rzecz klientów. Konkretne usługi oferowane przez kancelarię mogą się różnić w zależności od jej wielkości, obszarów specjalizacji i wiedzy jej prawników. Jakie usługi najczęściej oferują adwokaci?

Konsultacje prawne

Kancelarie prawne zapewniają porady prawne osobom fizycznym, firmom, organizacjom i innym klientom.

Takie usługi obejmują wyjaśnienie praw i obowiązków klientów w kontekście danej sprawy oraz przekazanie wskazówek dotyczących potencjalnych kierunków działań prawnych.

Sporządzanie i weryfikacja umów

Kancelarie pomagają klientom w sporządzaniu i opiniowaniu różnego rodzaju umów, takich jak umowy o pracę, umowy najmu, umowy partnerskie, umowy ze sprzedawcą i inne.

Pracownicy kancelarii dbają to, aby umowy były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i chroniły interesy klientów.

Spory sądowe

Kancelarie reprezentują klientów w sporach sądowych, takich jak procesy cywilne, karne lub postępowania administracyjne.

Zajmują się wszystkimi aspektami procesu sądowego, w tym dochodzeniem, negocjacjami i reprezentacją na sali sądowej.

Profesjonalna pomoc prawna – adwokat Radom – https://mikolajwachowicz.pl/ zwróć się po wsparcie do sprawdzonego prawnika!

Jakimi dziedzinami prawa zajmują się kancelarie adwokackie?

Kancelarie adwokackie mogą oferować swoje usługi w różnych dziedzinach prawa, na przykład są to:

Prawo rodzinne

Kancelarie adwokackie zajmują się sprawami z zakresu prawa rodzinnego, w tym rozwodami, opieką nad dziećmi i alimentami, alimentami dla współmałżonków, adopcjami i sprawami dotyczącymi przemocy domowej.

Prawo majątkowe i spadkowe

Kancelarie prawne pomagają klientom w kwestiach majątkowych, w tym dotyczących podziału majątku. Pomagają również w postępowaniach spadkowych, zapewniając prawidłowy podział majątku i załatwiając wszelkie związane z tym kwestie prawne.

Prawo gospodarcze

Kancelarie prawne świadczą usługi prawne związane ze sprawami z zakresu prawa gospodarczego. Obejmuje ono doradztwo w zakresie działalności, fuzji i przejęć, negocjowanie umów, ochronę własności intelektualnej, aby dbać o zgodność z przepisami i inne kwestie prawne związane z biznesem.

Prawo nieruchomości

Kancelarie pomagają klientom w transakcjach i sprawach związanych z nieruchomościami. Przygotowują umowy kupna-sprzedaży nieruchomości, umowy dzierżawy, doradzają w kwestiach zagospodarowania przestrzennego i użytkowania gruntów, zagospodarowanie nieruchomości i rozstrzygania sporów dotyczących nieruchomości.

Prawo pracy

Kancelarie doradzają klientom w sprawach związanych z zatrudnieniem, takich jak sporządzanie umów o pracę, regulaminów i polityk, prowadzenie sporów pracowniczych, kwestii związanych z dyskryminacją. Dzięki temu dbają o zachowanie zgodności z przepisami i regulacjami dotyczącymi zatrudnienia.