Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Konto firmowe i księgowość w Niemczech – jak je prowadzić

księgowość w Niemczech
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Dla przedsiębiorczych Polaków emigrujących do Niemiec rozpoczęcie pracy na własny rachunek przynosi, z jednej strony, perspektywę wyższych zarobków i większej elastyczności działań, z drugiej zaś – wiąże się z większą odpowiedzialnością i licznymi formalnościami. Każda osoba, która założyła swoją własną działalność gospodarczą u naszych zachodnich sąsiadów, ma bowiem jednocześnie obowiązek dokładnego prowadzenia księgowości i dokumentowania wszystkich zdarzeń gospodarczych zgodnie z niemieckim prawem. Procedury związane z założeniem działalności w Niemczech nie są jednak przesadnie skomplikowane – tym bardziej, że korzystając z usług profesjonalnego biura rachunkowego, można liczyć na wsparcie nie tylko w kwestiach księgowych, ale również fachową pomoc w założeniu firmy Gewerbe w Niemczech. Co jeszcze warto wiedzieć na ten temat? Odpowiadamy!

Księgowość w Niemczech – najważniejsze informacje dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy z Polski, którzy emigrując za zachodnią granicę, podjęli decyzję o założeniu tam własnej firmy, muszą w tym celu zarejestrować ją w tamtejszym urzędzie skarbowym (niem. Finanzamt) w celach identyfikacji podatkowej. Jest to obowiązkowy krok, który umożliwia legalne świadczenie usług lub sprzedaż towarów na terenie Niemiec. Właściciele firm zobowiązani są ponadto do przestrzegania zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującym w Niemczech prawem. Dane księgowe są bowiem podstawą do rozliczenia rocznego – z ich uwzględnieniem oblicza się następnie zyski i przygotowuje roczną deklarację podatkową.

Wszyscy przedsiębiorcy podlegają tym samym zasadom prowadzenia dokumentacji księgowej, która musi być kompletna, przejrzysta, czytelna i uporządkowana. Wszelkie zmiany wprowadzane w dokumentach powinny być dokładnie datowane w przypadku konieczności sporządzenia korekty (przy jednoczesnym zachowaniu dostępu do ich pierwotnej wersji). Właściciele firm Gewerbe w Niemczech mają również obowiązek przechowywania dokumentacji księgowej przez co najmniej 10 lat (w przypadku pism takich jak listy handlowe czy e-maile obowiązuje 6-letni okres przechowywania). Co istotne, przepis ten spoczywa również na przedsiębiorcach, którzy korzystają z oprogramowania księgowego. W takiej sytuacji program wraz z zabezpieczonymi danymi również powinien być archiwizowany przez 10 lat.

Pomoc w założeniu Gewerbe w Niemczech i obsługa księgowa firm

Biorąc pod uwagę mnogość obowiązków i zadań, które spoczywają na przedsiębiorcach w Niemczech, samodzielne prowadzenie księgowości okazuje się w wielu przypadkach niezwykle trudne, a dla osób nieposiadających obszernej wiedzy i doświadczenia – wręcz niemożliwe. Biurokracja niemiecka bywa żmudna, uciążliwa i czasochłonna, jednak jest niezbędna do efektywnego i legalnego prowadzenia własnej działalności. W interesie przedsiębiorców leży więc jej rzetelne i terminowe wypełnienie. Warto oddelegować to wymagające zadanie w ręce profesjonalistów. Doświadczone biuro rachunkowe zajmie się bowiem całością niezbędnych zadań: od przygotowania potrzebnej dokumentacji, przez pomoc w założeniu Gewerbe w Niemczech i konta firmowego, aż po bieżącą obsługę księgową na zasadach niemieckiego prawodawstwa.