Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Radca prawny dla przedsiębiorców – w czym pomoże?

radca prawny
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Radcowie prawni pomagają przedsiębiorcom prowadzić działalność w zgodzie ze zmieniającymi się nieustannie przepisami. Doradzają, opiniują, uczestniczą w negocjacjach, a w razie konieczności reprezentują przedsiębiorcę przed sądami i organami publicznymi. Mogą świadczyć usługi w ramach własnej kancelarii lub zatrudnić się w dziale prawnym firmy.

Prowadzenie firmy odbywa się w wyznaczonych przez prawo granicach. W codziennej działalności przedsiębiorca musi uwzględniać setki przepisów prawa polskiego i europejskiego, a w planowaniu wziąć pod uwagę także przepisy dopiero mające wejść w życie. Dlatego też przedsiębiorca powinien współpracować z zaufanym prawnikiem, z którym będzie konsultował planowane działania i obieraną strategię.

Prawnik ma za zadanie doradzać, konstruować umowy albo opiniować dokumenty przedłożone przez drugą stronę, uczestniczyć w negocjacjach i ważniejszych spotkaniach biznesowych, a w razie konieczności – reprezentować przedsiębiorcę przed instytucjami publicznymi i sądami.

Jak radca prawny może pomóc przedsiębiorcy?

Obsługę prawną przedsiębiorcy mogą powierzyć radcom prawnym. Radcowie to wykwalifikowani prawnicy, którzy po ukończeniu studiów odbyli aplikację, czyli specjalny kurs, a po zdaniu egzaminu państwowego wpisali się na listę radców prawnych prowadzoną przez zawodowy organ samorządowy.

Radcowie działają we wszystkich obszarach prawa. Mają bardzo szerokie uprawnienia. W ramach obsługi prawnej przedsiębiorców zajmują się:

  • doradztwem już na etapie zakładania działalności. Uwzględniając plany i możliwości przedsiębiorcy radca doradzi, jaka forma organizacyjna będzie optymalna. Następnie przeprowadzi cały proces rejestracyjny. O ile rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej nie przysparza większych problemów, to rejestracja spółek osobowych (spółki jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej) i kapitałowych (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej) związana jest już z koniecznością wypełnienia dokumentów i złożenia ich wraz z załącznikami w sądzie;
  • sporządzaniem regulaminów, statutów, przepisów porządkowych w firmie, a także wszelkich umów z zakresu prawa handlowego;
  • bieżące doradztwo związane z prowadzeniem działalności. Radca prawny wyjaśnia przedsiębiorcy, jak przeprowadzić planowane przez niego działania, by były zgodne z prawem, ale również działa wyprzedzająco i uwzględnia przepisy, które dopiero mają wejść w życie,
  • sporządzaniem i opiniowaniem umów. W procesie negocjacji strony wypracowują brzmienie umowy, która zadowoli obu zainteresowanych, ale przedsiębiorca ma prawo każdą propozycję potencjalnego kontrahenta omawiać z radcą prawnym i wprowadzać zasugerowane przez niego uwagi i zmiany. Bieżące opiniowanie umów minimalizuje ryzyko zawarcia niekorzystnego dla przedsiębiorcy kontraktu;
  • reprezentowaniem przedsiębiorcy w postepowaniach przed organami państwowymi i sądami wszystkich instancji;
  • doradztwem prawnym związanym z zatrudnianiem pracowników: opracowywaniem wzorców umów o pracę i kontraktów menedżerskich, obsługą prawną podczas zwolnień pracowników, negocjacjami ze związkami zawodowymi, prowadzeniem postępowań sądowych z zakresu prawa pracy, przeciwdziałaniem roszczeniom związanym z dyskryminacją w miejscu pracy oraz mobbingiem;
  • udziałem w negocjacjach. Radca prawny, który doskonale zna firmę swojego Klienta, może skutecznie reagować, jeśli druga strona negocjacji proponuje niekorzystne rozstrzygnięcia.

Jak nawiązać współpracę z radcą prawnym?

Wybór formy współpracy z radcą prawnym zależy od liczby spraw, którymi na rzecz przedsiębiorcy będzie się zajmował prawnik. W przypadku pojedynczych zleceń wystarczy bieżące przekazywanie próśb o analizę dokumentów, poradę prawną czy sporządzenie pisma.

Jeśli zadań jest więcej, warto pomyśleć o zleceniu stałej obsługi prawnej i rozliczeniu ryczałtowym w zależności od liczby godzin, jakie prawnik poświęcił na pracę dla przedsiębiorcy.

Niektórzy radcowie zgadzają się pracować w siedzibie klienta, gdzie mają dostęp do wszystkich dokumentów oraz możliwość bezpośredniego kontaktu z pracownikami. Dzięki temu wszyscy zatrudnieni w firmie mogą zwracać się o pomoc do prawnika.

Przedsiębiorca może też utworzyć wewnętrzny dział prawny i zatrudnić radcę prawnego na etat. Możliwość zawarcia umowy o pracę jest jednym z czynników odróżniających radców od adwokatów – ci drudzy nie mogą pozostawać w stosunku pracy.

Etatowy radca świadczy na rzecz pracodawcy cały wachlarz usług prawnych – z jednym wyjątkiem. Nie może reprezentować pracodawcy w postępowaniu karnym i karnoskarbowym. Bez ograniczeń może natomiast podejmować się obrony w każdej innej sprawie przed wszystkimi sądami.

Dlaczego warto podjąć współpracę z radcą prawnym?

Nawiązując współpracę z radcą prawnym, przedsiębiorca zyskuje pewność, że jego działania będą zgodne z prawem, a on sam ustrzeże się przed karami finansowymi i przegranymi procesami.

Radca daje gwarancję najwyższej jakości świadczonych usług przy jednoczesnej elastyczności co do ram współpracy i zasady rozliczeń.

W razie jakichkolwiek kłopotów – kontroli urzędu, wytoczeniu przez inną osobę procesu lub w sytuacji, gdy to przedsiębiorca chce podjąć kroki prawne przeciw innej osobie lub firmie – nie musi on szukać pomocy w przypadkowych kancelariach, gdyż zaufany radca prawny potrafi szybko zareagować.

Radca prawny dla przedsiębiorców w Gdańsku

Kancelaria Radców Prawnych Pettke w Gdańsku świadczy usługi dla przedsiębiorców działających we wszystkich branżach. W zależności od potrzeb Klienta podejmujemy się stałej obsługi firm w pełnym zakresie lub świadczymy bieżącą pomoc, np. doradztwo prawne, sporządzanie i opiniowanie umów, udział w negocjacjach.