Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Szkolenie BHP – jak często i przez kogo powinno być przeprowadzone?

Szkolenie BHP
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

W każdą pracę wpisane jest pewne ryzyko zawodowe, którego stopień różni się w zależności od branży. Celem BHP jest minimalizowanie ryzyka wystąpienia zagrożeń poprzez przekazywanie wiedzy na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa, których każdy pracownik powinien przestrzegać w trakcie swojej zmiany. Organizacja szkoleń spoczywa na barkach pracodawcy, jednak przeprowadzenie ich może zlecić firmie zewnętrznej. Kto jest uprawniony do prowadzenia tego typu spotkań? Sprawdź, jak wygląda szkolenie dla pracowników służby BHP!

Na czym polega szkolenie BHP?

Szkolenie z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy ma przekazać pracownikom wiedzę niezbędną do prawidłowego wykonywania codziennych czynności na danym stanowisku. Ponadto zapewnia podstawowe informacje na temat chorób zawodowych oraz pierwszej pomocy w razie wypadku w miejscu pracy. W ramach BHP zarówno pracownik, jak i pracodawca mają jasno wyznaczone prawa i obowiązki. Dla przykładu – właściciel zakładu musi dostarczyć podwładnym środki ochrony indywidualnej lub zbiorowej, dlatego że to właśnie on odpowiada za zapewnienie bezpiecznych warunków wszystkim zatrudnionym osobom.

Pracownik, który bierze udział w szkoleniu BHP, poznaje nie tylko podstawowe zasady postępowania w przypadku zagrożenia, ale i szereg codziennych wskazówek, które zminimalizują ryzyko wystąpienia sytuacji groźnych dla życia i zdrowia.

Rodzaje szkoleń BHP

Każdy pracownik przed rozpoczęciem pracy musi przejść szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Ze względu na to, że przepisy się zmieniają, wiedza musi być aktualizowana, dlatego nawet osoby o długim stażu pracy biorą udział w cyklicznych spotkaniach.

Podstawowe rodzaje szkoleń BHP to:

  • szkolenie wstępne – składa się z dwóch części (instruktaż ogólny i stanowiskowy), dotyczy przede wszystkim osób nowozatrudnionych;
  • szkolenie okresowe – jego celem jest utrwalanie wiedzy i przekazywanie informacji dotyczących wszelkich zmian w kodeksie pracy, najczęściej odbywa się co kilka lat (częstotliwość spotkań zależy od stopnia ryzyka zawodowego).

Kto prowadzi szkolenia BHP?

Istnieją dwie możliwości prowadzenia szkoleń – przez samego pracodawcę lub firmę uprawnioną do świadczenia tego typu usług. Kiedyś mogły być to jedynie placówki oświatowe, a dziś – w związku ze zmianami w rozporządzeniu w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – także osoby fizyczne. Co ciekawe, przepisy nie określają jednak szczegółowych wymagań dotyczących posiadanych kwalifikacji. Jak w takim razie zyskać pewność, że wykładowca dysponuje pogłębioną wiedzą na temat BHP?

Szkolenie dla pracowników służby BHP

Jedną z najlepszych okazji do zdobycia odpowiednich kompetencji jest udział w szkoleniu dla pracowników służby BHP. Najczęściej przybiera formę warsztatów prowadzonych przez zespół ekspertów (np. inspektora PIP, biegłego sądowego czy różnych audytorów). Kursy, w których na pierwszym miejscu stawia się na praktykę, oferują możliwość wymiany doświadczeń między uczestnikami, a także wspólne rozwiązywanie problemów. Warto jednak zwrócić uwagę, czy firma zajmująca się organizacją szkoleń spełnia wymogi dotyczące szkolenia kadr w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.