Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


5 ważnych szkoleń dla pracowników

Szkolenia dla pracowników
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

O skuteczności zakładu nie decydują jedynie nowoczesne narzędzia, ergonomicznie zaprojektowane wnętrza oraz dostęp do najnowszych zdobyczy techniki. Wykwalifikowany, dobrze przygotowany pracownik to najlepszy sposób, aby zadbać nie tylko o wydajność, ale i bezpieczeństwo w budynku. W jakie szkolenia warto zainwestować, aby zadbać o dobre warunki pracy w zakładzie?

Szkolenie przeciwpożarowe

Ogień stanowi największe zagrożenie we współczesnym miejscu pracy. Duża ilość urządzeń elektrycznych oraz tworzyw, które podczas spalania prowadzą do emisji toksycznych oparów, sprawiają, że obecnie pożary rozprzestrzeniają się wyjątkowo szybko. Na szczęście rozwój systemów detekcji oraz urządzeń gaśniczych sprawił, że pracownicy dysponują wieloma atutami podczas walki z ogniem. Szkolenie PPOŻ Warszawa pozwala zdobyć wiedzę na temat procedur ewakuacji, sygnalizowania oraz gaszenia pożaru z użyciem dostępnych na terenie budynku urządzeń. Tego typu szkolenia mogą obejmować nie tylko zajęcia teoretyczne, ale również próbne ewakuacje oraz inne praktyczne ćwiczenia.

Szkolenie wstępne

To podstawowy rodzaj szkolenia, który jest wymagany, aby dopuścić pracownika do funkcjonowania na danym stanowisku. Obejmuje ono bazowe informacje, związane z działalnością zakładu oraz z obowiązującymi w obiekcie procedurami bezpieczeństwa.

Szkolenie stanowiskowe

Jeżeli realizacja obowiązków wymaga od pracownika zdobycia specyficznych umiejętności lub wiąże się ze zwiększonym ryzykiem, konieczne jest przeprowadzenie dodatkowego szkolenia. W trakcie nauki pracownik zyskuje kwalifikacje niezbędne do sprawnego i bezpiecznego wypełniania swoich obowiązków. Jednocześnie osoba przechodząca szkolenie stanowiskowe zostaje zaznajomiona z ryzykiem związanym z pracą na danej pozycji, a także nabywa wiedzę, która pozwala wyeliminować zagrożenie. Tego typu szkolenie może obejmować elementy bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zaznajomienie z obsługą maszyn przemysłowych lub innymi czynnikami zwiększającymi świadomość ryzyka zawodowego.

Szkolenia okresowe

Aby skutecznie korzystać ze zdobytej wiedzy, należy ją co pewien czas powtarzać. W przeciwnym razie ulegnie ona zapomnieniu, co może mieć daleko idące konsekwencje – nieznajomość rozmieszczenia urządzeń gaśniczych w przypadku pojawienia się ognia może stanowić różnicę pomiędzy sprawnym ugaszeniem pożaru, a utratą drogiego mienia. Aby ugruntować i zaktualizować wiedzę – w przypadku pojawienia się nowych rozwiązań – konieczne jest prowadzenie szkoleń okresowych, które kończą się egzaminem sprawdzającym.

Szkolenie w zakresie pierwszej pomocy

Pierwsze 60 minut po odniesieniu urazu w ratownictwie nosi nazwę „złotej godziny”, podczas gdy pierwsze 10 minut określane jest jako „platynowe”. Udzielenie szybkiej pomocy, wezwanie specjalistów oraz sprawne przetransportowanie poszkodowanej osoby do szpitala ma decydujące znaczenie dla ratowania zdrowia i życia. Wiedza dotycząca urazów oraz reakcji na tego typu sytuacje pozytywnie wpływa na poziom bezpieczeństwa wśród pracowników.