Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Czy leasing jest bardziej korzystny od kredytu?

Leasing
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Do najpopularniejszych form finansowania wybieranych przez przedsiębiorców zdecydowanie zaliczają się leasing i kredyt. Zarówno jedno, jak i drugie rozwiązanie posiada swoje wady i zalety, dlatego też wybór konkretnej formy podyktowany powinien być przede wszystkim indywidualną sytuacją przedsiębiorcy. Poznaj charakterystykę leasingu i kredytu oraz dowiedz się, dlaczego leasing może przynieść ci więcej korzyści!

Na czym polega kredyt, a na czym leasing?

Środki przyznane w ramach kredytu sprawiają, że przedsiębiorca może zdecydować się na zakup dowolnego przedmiotu, stając się jednocześnie jego jedynym właścicielem. Warunkiem przyznania kredytu jest konieczność opłacania miesięcznych rat, na które składa się część kapitałowa i odsetkowa.

Uzyskanie kredytu wiąże się z wieloma procedurami, w tym mającymi na celu weryfikację wystarczających zdolności kredytowych, przedsiębiorca musi również przedstawić dokumenty dotyczące sytuacji finansowej firmy. Często wymagane jest także poręczenie w formie hipoteki, blokady środków znajdujących się na lokacie lub wniesienia wysokiego wkładu własnego.

Leasing natomiast funkcjonuje podobnie do dzierżawy: podczas obowiązywania umowy, właścicielem przedmiotu wciąż pozostaje firma leasingowa. Przedsiębiorca może jednak z niego korzystać, zgodnie z zasadami opisanymi w Ogólnych Warunkach Umowy Leasingu. Forma ta sprawia, że firma może zostać wyposażona w niezbędne środki i nowoczesne trwałe, bez konieczności zamrażania kapitału.

Dlaczego leasing może stanowić korzystniejszą formę finansowania niż kredyt?

Warto wyróżnić kilka czynników, które stawiają leasing w korzystniejszym świetle w porównaniu z kredytem. Zaliczają się do nich zwłaszcza:

  • Większa dostępność finansowania - wybrany środek trwały w leasing mogą wziąć nawet firmy, które na rynku istnieją od zaledwie 6 miesięcy. Ponadto, nie jest wymagany wysoki wkład własny, a niekiedy zdarza się, że nie jest on w ogóle wymagany. Weryfikacja zdolności leasingowej też nie należy do czasochłonnych procedur, zwłaszcza, że w wielu przypadkach istnieje możliwość skorzystania z procedury uproszczonej, wymagającej jedynie zgody na weryfikację w bazach BIK oraz przedstawienia wniosku o uzyskanych przychodach. Decyzja o przyznaniu leasingu często zapada już następnego dnia po złożeniu wniosku;
  • Brak wpływu na zdolność kredytową - leasing to rodzaj finansowania, które nie wywiera wpływu na zdolność kredytową. Dzięki temu przedsiębiorca, mimo posiadanego przedmiotu w leasingu, może dodatkowo wziąć kredyt na inne niezbędne wydatki;
  • Elastyczne warunki umowy - zawarte w umowie warunki mogą zostać w pełni dostosowane do możliwości finansowych przedsiębiorcy. Co istotne, również w trakcie trwania umowy podlegają one ewentualnym modyfikacjom: możliwe są między innymi wydłużenie okresu umowy, zmiana harmonogramu płatności (także na harmonogram sezonowy) oraz zmiana kwoty rat;
  • Korzystne warunki wykupu lub zwrot przedmiotu - wraz z końcem umowy leasingu operacyjnego istnieje możliwość wykupu przedmiotu na atrakcyjnych warunkach bądź jego zwrotu, dzięki czemu przedsiębiorca nie musi zajmować się szukaniem nowego nabywcy, gdy zdecyduje się na nowy środek trwały;
  • Pakiet usług dodatkowych w cenie raty leasingowej - niektóre firmy leasingowe, jak między innymi vleasing.pl, oferują przedsiębiorcom korzystne pakiety usług dodatkowych, a nawet zniżki na wybrane rodzaje ubezpieczeń. W ten sposób, w cenie raty znajdują się również na przykład serwis pojazdu, auto zastępcze czy przeglądy w autoryzowanej stacji kontroli pojazdów;
  • Korzyści na tle podatkowym - w przypadku zawarcia umowy leasingu operacyjnego, przedsiębiorca może liczyć na wiele korzyści podatkowych. Przykładowo, ma on możliwość uwzględnienia w kosztach przychodu opłaty początkowej, opłat manipulacyjnych, jak również pełną kwotę rat leasingowych. 

Czy leasing samochodu dalej się opłaca?

Oczywiście, to zależy od sytuacji, ale w większości przypadków, leasing samochodu jest korzystny dla przedsiębiorców z uwagi na możliwość rozwoju swojej firmy, a także uzyskaniu korzyści podatkowych. Więcej na ten temat możesz przeczytać w artykule pod adresem: https://radioandrychow.pl/czy-leasing-samochodu-w-2023-roku-sie-oplaca/