Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Płatności OCS poprawią płynność finansową firm?

Płatności OCS
 |  Informacja prasowa  |  Biznes i finanse

Ponad 88 proc. firm w Polsce skarży się, że ich kontrahenci nie regulują swoich należności w terminie, a na płatności opóźnione o co najmniej miesiąc czeka już ponad 60 proc. przedsiębiorstw. Czy problemu zatorów płatniczych można się pozbyć przy pomocy rozwiązań informatycznych dostarczanych przez firmy z sektora fintech?

  • Prawie wszystkie firmy w Polsce zmagają się z problemem przeterminowanych płatności.
  • Brak wpłat na firmowe konto może zagrozić stabilności finansowej przedsiębiorcy i uniemożliwić terminową realizację zobowiązań.
  • Problem zatorów płatniczych rozwiązać może technologia OCS (Online Collection Services).

Niepokojące dane na temat kondycji płatniczej polskich firm przyniosło badanie Skaner MŚP, przeprowadzone dla BIG InfoMonitor. W pierwszym kwartale 2023 r. najwięcej zaległości miały przedsiębiorstwa handlowe i transportowe, a wśród ich przyczyn eksperci wymieniają m.in. inflację, wysokie ceny paliwa i energii oraz wyższy koszt obsługi kredytów. Dla 47 proc. firm oznacza to oczekiwanie na płatności, których termin upłynął nawet dwa miesiące wcześniej.- Uzyskanie od klientów i kontrahentów terminowych wpłat za dostarczone towary lub wykonane usługi ma kluczowe znaczenie dla płynności finansowej firmy. Jeśli środki nie wpłyną na konto, przedsiębiorca może nie być w stanie zapłacić swoim pracownikom, ani uregulować zobowiązań wobec skarbówki czy ZUS - komentuje Krzysztof Pulkiewicz, Country Manager Unifiedpost Group, odpowiedzialny za rozwój w Polsce platformy Banqup. - Oczywiście, za kłopotami wielu firm stoją przyczyny makroekonomiczne lub chociażby pogorszenie koniunktury w niektórych sektorach gospodarki, ale przynajmniej część problemów z płatnościami można rozwiązać przy pomocy środków technicznych. Im łatwiej dokonać przelewu, tym większa szansa, że zostanie on zrealizowany w terminie - dodaje Pulkiewicz.

Krzysztof Pulkiewicz

Krzysztof Pulkiewicz, Country Manager Unifiedpost Group

Linki i kody do szybkich płatności

Pomocna może być w tym zakresie m.in. technologia OCS (Online Collection Services), która pozwala dodawać na fakturach linki lub kody QR do płatności. Można je umieszczać na dokumentach papierowych oraz elektronicznych, w tym także fakturach ustrukturyzowanych, przesyłanych do powstającego właśnie w Polsce Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). - Największą korzyścią rozwiązania OCS jest możliwość znacznego przyspieszenia przelewu, bez konieczności ręcznego wprowadzania danych dotyczących płatności. Co więcej, funkcja ta jest darmowa dla płatników i może być wykorzystana do obsługi płatności odroczonych w czasie - tłumaczy Krzysztof Pulkiewicz. - OCS dysponuje własnym interfejsem, ale może też współpracować z API wielu komercyjnych programów płatniczych lub księgowych. Środki przelane przy pomocy linku lub kodu wpływają bezpośrednio na rachunek wystawcy dokumentu księgowego - dodaje.Płatności OCS przeznaczone są dla dużych organizacji, generujących każdego roku tysiące faktur, a także dla średnich i małych przedsiębiorstw. Ich funkcjonalność nie ogranicza się jednak wyłącznie do transakcji B2B. Można ich używać także do płatności jednorazowych (np. podczas zakupów online), opłacania cyklicznych rachunków lub abonamentów, a nawet… mandatów.