Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jak prawidłowo rozliczać podatek VAT?

rozliczenie podatku VAT
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Wielu polskich przedsiębiorców spotyka się z obowiązkiem rozliczenia podatku od towarów i usług, znanego powszechnie jako VAT – podatek od wartości dodanej. Metody kalkulacji kwoty odprowadzanej do Urzędu Skarbowego z pewnością nie należą do przyjaznych dla podatnika. Ze względu na ogromny udział procentowy składek VAT w polskim budżecie, urzędnicy chętnie zaciskają pętlę na finansowej szyi właścicieli firm i skrupulatnie wyłapują wszelkie nieprawidłowości. Dlatego pomoc w rozliczeniach VAT okazuje się niezbędna. W dzisiejszym artykule przedstawiamy zestaw najważniejszych informacji, które pomogą nieco lepiej zrozumieć zawiłą rzeczywistość podatkową w naszym kraju.

Kto musi rozliczać VAT?

Zanim przedstawimy szczegóły dotyczące rozliczeń, warto najpierw wspomnieć, kto w ogóle powinien się tym przejmować? Istnieje rozległy katalog podmiotów życia gospodarczego, które muszą dokonywać regularnych rozliczeń podatku VAT. Szczegółowe regulacje w tym zakresie zawiera Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Ogólna zasada głosi, że przedsiębiorca staje się „VATowcem” po przekroczeniu progu sprzedaży 200 000 złotych w skali roku. Niezależnie od tego progu, rozliczenia VAT stanowią obowiązek takich firm jak:

  • przedsiębiorstwa jubilerskie,
  • sklepy internetowe z wyrobami elektronicznymi,
  • dystrybutory części motoryzacyjnych,
  • sprzedawcy towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym,
  • kancelarie prawne,
  • firmy doradcze,

i wiele innych.

Co musisz wiedzieć o rozliczeniach podatku od towarów i usług?

Moment powstania obowiązku podatkowego w zakresie VAT następuje w chwili przekazania towaru do klienta lub realizacji usługi. Podstawę opodatkowania stanowi konkretna kwota, jaką klient zapłacił za przedmiot transakcji. Wartość obrotu posłuży do ustalenia zobowiązania podatkowego na rzecz organów państwowych.

Stawki VAT różnią się w zależności od kategoryzacji produktów i usług w gospodarce. Kwota podatku podlega doliczeniu do ceny towaru i jest płacona przez konsumenta końcowego. Jednak sam proces rozliczeń spoczywa w całości na barkach przedsiębiorcy, który musi prowadzić rzetelną ewidencję wszystkich zdarzeń gospodarczych.

Podatnicy mogą wybierać spośród miesięcznej lub kwartalnej metody rozliczeń. Składają oni odpowiednio pliki JPK_V7 lub JPK_V7K. Przy rozliczeniu miesięcznym, deklarację należy złożyć w terminie do 25. dnia następnego miesiąca. Rozliczenia kwartalne następują natomiast do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

Firmy zewnętrzne obsługujące kadry i płace w Zielonej Górze to dobry kierunek, jeśli nie chcesz popełnić błędów w kalkulacjach naliczonego i należnego podatku. Terminologia związana z VATem budzi uzasadniony niepokój przedsiębiorców w początkowej fazie działalności. Zewnętrzna pomoc księgowa w Zielonej Górze skupia się na wspieraniu podmiotów gospodarczych przy skomplikowanych rozliczeniach i daje gwarancję poprawności całego procesu.

Wejdź na stronę https://grimp.pl/ i skorzystaj z oferty fachowców, którzy wyprowadzą Twoją firmę na podatkową prostą!