Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Obsługa prawna na rynku rosyjskim

Obsługa prawna
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Rynek rosyjski, ze względu na swoje złożone regulacje prawne oraz różnice kulturowe, może stanowić wyzwanie dla zagranicznych przedsiębiorców.
Zrozumienie specyfiki obsługi prawnej w Rosji jest kluczowe dla sukcesu na tym rynku. Przyjrzyjmy się zatem, jak znaleźć odpowiedniego adwokata w Rosji oraz jakich wyzwań należy się spodziewać.

Specyfika rosyjskiego systemu prawnego

Rosyjski system prawny opiera się na prawie cywilnym, a jego podstawy wynikają z Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Spółek Handlowych.
Również w obszarze prawa pracy, prawo rosyjskie posiada swoją specyfikę, czego przykładem jest obowiązek posiadania umowy o pracę przez każdego pracownika. Warto podkreślić, że rosyjskie przepisy ulegają częstym zmianom, co może utrudniać przedsiębiorcom zrozumienie aktualnych wymogów i obowiązków prawnych.

Adwokat w Rosji – wsparcie prawne

Adwokat specjalizujący się w prawie rosyjskim może pomóc w zakresie obsługi prawnej dotyczącej m.in. spółek.
Zakładanie spółki w Rosji wiąże się z obowiązkiem zarejestrowania jej w odpowiedniej izbie handlowej oraz uzyskania wszelkich wymaganych zezwoleń.
Adwokat pomoże w przygotowaniu niezbędnych dokumentów, dostosowaniu statutu spółki do rosyjskich przepisów oraz przeprowadzeniu całego procesu rejestracji.

Due diligence

Wykonywanie działalności gospodarczej na rynku rosyjskim może wiązać się z ryzykiem związanym z nieznajomością lokalnych przepisów i warunków biznesowych. Adwokat specjalizujący się w prawie rosyjskim może przeprowadzić proces due diligence, który pozwoli na zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń, ocenę zgodności z prawem planowanej działalności oraz zabezpieczenie interesów przedsiębiorcy.

Umowy handlowe

Pomoc przyda się także w sporządzaniu umów handlowych, dostosowując je do specyfiki rosyjskiego rynku oraz obowiązujących przepisów.
Znajomość lokalnych zwyczajów oraz przepisów może okazać się kluczowa przy negocjacjach warunków współpracy, oraz uniknięciu ewentualnych problemów prawnych.

Prawo pracy i imigracyjne

Zatrudnianie pracowników w Rosji wiąże się z obowiązkiem przestrzegania miejscowego prawa pracy.
W obszarze prawa imigracyjnego warto zwrócić się o pomoc do adwokata, który może doradzić przedsiębiorcom w kwestii zgodności z prawem umów o pracę, regulaminów pracy oraz procesów związanych z zatrudnianiem cudzoziemców. Pomoże także uzyskać odpowiednie wizy i zezwolenia na pracę dla pracowników zagranicznych. Wprowadzenie cudzoziemców na rynek pracy w Rosji wymaga spełnienia licznych formalności, a ich niedopełnienie może prowadzić do sankcji.

Ochrona własności intelektualnej

W Rosji obowiązuje specyficzne prawo dotyczące ochrony własności intelektualnej. Niezbędna może okazać się także pomoc w rejestracji znaków towarowych, patentów czy wzorów przemysłowych, a także rady w kwestii ochrony praw autorskich.

Rozwiązywanie sporów i arbitraż

Konflikty prawne są nieuniknione w świecie biznesu. Adwokat specjalizujący się w prawie rosyjskim może reprezentować klientów przed sądami, organami administracyjnymi oraz w arbitrażu. Jego wsparcie może okazać się kluczowe przy rozwiązywaniu sporów handlowych, pracowniczych czy podatkowych.

Znalezienie odpowiedniego adwokata

Aby znaleźć odpowiedniego adwokata, znającego się na rynku rosyjskim, należy zwrócić uwagę na:

  • Specjalizacje – wybierając adwokata, warto zwrócić uwagę na jego specjalizację. Ważne jest, aby adwokat miał doświadczenie w obszarze prawa, który jest istotny dla prowadzonej działalności.
  • Rekomendacje – warto skorzystać z rekomendacji innych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na rynku rosyjskim. W ten sposób można znaleźć adwokata z doświadczeniem w pracy z klientami o podobnych potrzebach.
  • Język – ważne jest, aby adwokat mówił w języku, którym posługuje się klient. Dobrym rozwiązaniem może być zatrudnienie adwokata, który mówi zarówno po rosyjsku, jak i w języku ojczystym klienta.