Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Co to jest polityka rachunkowości i kiedy się ją opracowuje

polityka rachunkowości
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Polityka rachunkowości to dokument, który określa zasady rachunkowości stosowane przez przedsiębiorstwo. Jest to podstawowe narzędzie do prowadzenia ksiąg rachunkowych, które pozwala na jednoznaczne określenie sposobu ewidencji poszczególnych transakcji. Opracowanie polityki rachunkowości jest obowiązkowe dla każdej firmy, która posiada osobowość prawną, a jej przychody lub wartość aktywów przekraczają określone przez ustawodawcę wartości.

Co powinna zawierać polityka rachunkowości

Polityka rachunkowości powinna uwzględniać przepisy prawa rachunkowego oraz specyfikę działalności przedsiębiorstwa. Dokument ten powinien określać m.in. zasady ewidencji transakcji, wartościowanie aktywów i pasywów, kryteria rozpoznawania przychodów i kosztów, zasady amortyzacji oraz wartościowanie zapasów.

Jakie firmy stosują politykę rachunkowości?

Opracowanie polityki rachunkowości jest szczególnie ważne dla dużych firm, ponieważ pozwala na uniknięcie chaosu w księgowości i umożliwia jednoznaczne zrozumienie zasad prowadzenia rachunkowości. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą korzystać z gotowych szablonów polityki rachunkowości, jednak w przypadku bardziej skomplikowanych operacji lub specyfiki branży, lepiej jest skorzystać z usług specjalisty.

Opracowanie polityki rachunkowości powinno odbywać się w sposób świadomy i zgodny z aktualnymi przepisami. Warto zwrócić uwagę na to, że nieprawidłowo opracowana polityka rachunkowości może prowadzić do błędów w rachunkowości i kłopotów z organami podatkowymi. Z kolei prawidłowo opracowana polityka rachunkowości umożliwia skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem, ułatwia podejmowanie decyzji biznesowych i pozwala na prowadzenie sprawnej księgowości.

W praktyce, opracowanie polityki rachunkowości powinno być realizowane przez specjalistów z dziedziny rachunkowości, którzy mają doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i znajomość aktualnych przepisów. Ważne jest również to, aby polityka rachunkowości była regularnie aktualizowana i dostosowywana do zmieniających się warunków rynkowych oraz przepisów prawnych.