Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jakie trendy obserwuje się na światowych giełdach?

psychologia inwestowania
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Ostatnie miesiące nie były zbyt łaskawe dla wielu inwestorów. Na rynkach panował pesymizm, wynikający z wysokiej inflacji, zaostrzania polityki fiskalnej, widma recesji i wojny na wschodzie. Jednak – biorąc pod uwagę cykliczny charakter giełdy – można mieć nadzieję, że najbliższy czas przyniesie dobre wiadomości. Sprawdźmy, jakie obecnie trendy obserwuje się na światowych rynkach kapitałowych i na które obszary warto zwrócić szczególną uwagę.

Cenne kruszce wracają do łask

Kiedyś złoto oraz inne metale szlachetne, a nie kryptowaluty, stanowiły modną inwestycję. Były uważane za bezpieczną przystań w czasach kryzysu i zawirowań gospodarczych. Ostatnie lata pokazały, że takie przekonanie nie musi mieć odbicia w rzeczywistości – jesienią 2022 roku wycena złota mocno spadła. Wiele jednak wskazuje na to, że dołek już za nami i jednym z największych trendów rynkowych do obserwacji w kolejnych miesiącach będzie rynek cennego kruszcu.

Pod względem fundamentalnym możliwe, że tzw. „trade fear” (czyli handel oparty na strachu i niepewności) skłoni inwestorów do zainteresowania się metalami szlachetnymi. Surowce te mają uniwersalną wartość, oferując stabilność majątkową. Złoto nie uczyni inwestora bogatym w niezwykle szybkim tempie, ale też nie doprowadzi do bankructwa. Psychologia giełdy coraz większą uwagę zwraca na spokój, który mają gwarantować inwestycje – cenny kruszec może być dobrym sposobem na zdywersyfikowanie swojego portfela, a także obronę przed inflacją bez gwałtownych ruchów.

Sztuczna inteligencja podbija rynki

Wsparcie zapewniane przez sztuczną inteligencję ma ogromny potencjał w biznesie – dzięki niej firmy mogą zwiększać wydajność, obniżać koszty i ulepszać produkty. Wiele przedsiębiorstw obecnie inwestuje w SI oraz wdraża rozwiązania oparte o nią, aby być konkurencyjnym na rynku. Szybko zauważyła ten fakt giełda notowania spółek, które pracują ze sztuczną inteligencją, zanotowały solidne wzrosty. Wiele wskazuje na to, że trend będzie przybierał na sile – możliwości SI są jeszcze bardzo szerokie, a tempo prac nad poprawkami w poszczególnych narzędziach i powstawaniem zupełnie nowych rozwiązań niezwykle wysokie.

Sektor OZE nabiera rozpędu

Trend zwiększania udziału OZE w produkcji energii jest widoczny w wielu krajach na całym świecie – spowodowane jest to m.in. względami ekonomicznymi i ekologicznymi. Szczególną uwagę zwraca się na sektor solarny. Energia słoneczna staje się coraz bardziej opłacalna, dzięki obniżeniu kosztów produkcji paneli fotowoltaicznych oraz coraz bardziej efektywnym systemom magazynowania energii.

Warto zaznaczyć, że inwestorzy interesują się nie tylko firmami, które bezpośrednio zajmują się OZE (np. produkują komponenty do instalacji słonecznych), ale także skupiają się na przedsiębiorstwach, wdrażających takie rozwiązania w swojej działalności. Wykorzystanie OZE np. do obniżenia kosztów produkcji może być bardzo istotną przewagą rynkową i szybko znaleźć odbicie w wycenie akcji takiego podmiotu.

Kondycja banków pod znakiem zapytania

W ostatnich miesiącach sektor bankowy zmaga się z wieloma problemami. Kilka dużych podmiotów upadło lub zostało przejętych za niewielkie pieniądze. Takie zawirowania nie są dobre nie tylko dla instytucji finansowych, ale i całej gospodarki – mówi się, że „nie ma hossy bez banków”, jednak to powiedzenie równie dobrze może dotyczyć zjawiska bessy.

Wielu inwestorów boi się powtórki wydarzeń z 2008 roku oraz problemów z płynnością w sektorze bankowym. Stąd niepewność na rynkach, która ma swoje odbicie w indeksach. Psychologia giełdy mówi jednak, by w takich momentach zachować spokój – obserwować rozwój sytuacji, nie podejmować pochopnych decyzji i nie podążać za tłumem.