Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Obowiązek rejestracji jako podatnik VAT-UE

Europejski Bank Centralny
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

W Unii Europejskiej obowiązek rejestracji jako podatnik VAT dotyczy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą i sprzedających towary lub świadczących usługi na terenie UE. W zależności od kraju, w którym prowadzona jest działalność, kryteria obowiązku rejestracji jako podatnik VAT mogą się różnić. Transakcje wewnątrzwspólnotowe sprawiają, że wymiana handlowa następuje łatwiej i przynosi przedsiębiorcom wiele korzyści.

Kto i kiedy musi zarejestrować się jako podatnik VAT-UE?

Obowiązek rejestracji jako podatnik VAT UE występuje wtedy, gdy chcesz prowadzić transakcje z firmami należącymi do UE, a wartość sprzedaży przekracza określony próg, który może różnić się w zależności od kraju członkowskiego. W Polsce próg ten wynosi 200 000 zł w ciągu ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych, a koszt nabywanych towarów wewnątrzwspólnotowych przekroczył 50 000 zł. Jeżeli chcesz rozliczać się z podatku w kraju nabywcy, również konieczne będzie zarejestrowanie się jako podatnik VAT-UE. Jeżeli masz problem lub pytania to warto zapytać biuro rachunkowe w Otwocku o szczegółowe przepisy. Z pewnością otrzymasz wyczerpujące odpowiedzi, które pozwolą prowadzić działalność zgodnie z przepisami.

Jak dokonać rejestracji?

By zarejestrować się jako płatnik, należy złożyć dokumenty w Urzędzie Skarbowym. Wówczas trzeba wypełnić formularz VAT-R. Jeżeli jesteś już zarejestrowanym, czynnym płatnikiem, wystarczy zgłosić aktualizację, przed dokonaniem pierwszej transakcji. Deklaracje VAT-UE należy składać co miesiąc, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano transakcji wewnątrzwspólnotowej. W przypadku, gdy podatnik jest zarejestrowany jedynie jako podatnik VAT-UE i nie prowadzi działalności na terenie kraju, składanie deklaracji VAT-UE może być jedyną deklaracją, którą musi złożyć. W Polsce istnieje możliwość złożenia deklaracji VAT-UE w trybie kwartalnym, o ile wartość transakcji wewnątrzwspólnotowych nie przekracza 50 000 EUR w tych trzech miesiącach.

Kara z brak rejestracji

Jeśli dokonasz zmiany swoich danych (np. adresu, nazwy firmy, formy opodatkowania) lub informacji, które mają wpływ na jego status jako podatnika VAT (np. przekroczenie limitu obrotów uprawniającego do rejestracji jako podatnik VAT), jesteś zobowiązany do złożenia odpowiedniego formularza zmiany danych VAT-R. Formularz taki powinien zostać złożony w terminie 7 dni od daty dokonania zmian. Brak rejestracji po przekroczeniu limitu 200000 zł i odprowadzania VAT-u skutkuje karą. Taka sytuacja jest traktowana jako przestępstwo karno-skarbowe (brak rejestracji VAT, brak deklaracji i niezapłacony podatek).

Rejestracja jako podatnik VAT UE umożliwia sprzedaż towarów i usług na terenie całej Unii Europejskiej bez konieczności płacenia podatku VAT w każdym kraju, w którym prowadzona jest działalność. Jednocześnie wiąże się z obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży, która polega na  wyliczeniu kwot podatku należnego i ewidencji zakupów, czyli obliczeniu wysokości podatku naliczonego, podlegającego odliczeniu oraz składania okresowych deklaracji VAT.