Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Gdzie wyszukać numer księgi wieczystej?

projekt domu
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Księga wieczysta często kojarzy nam się z wiedzą tajemną. Co tak naprawdę zawiera księga wieczysta? Jak ją znaleźć? Może dysponujemy tylko ułamkiem danych, a chcielibyśmy znaleźć księgę wieczystą. Czy w takiej sytuacji jest to możliwe? Jak najprościej i najskuteczniej znaleźć księgę wieczystą posiadając małą ilość danych?

Czym jest księga wieczysta?

Księga wieczysta to swego rodzaju dane przechowywane w celu prowadzenia „rejestru” i informacji dotyczących różnego rodzaju własności i praw rzeczowych ograniczonych, a także użytkowania wieczystego, hipoteki oraz praw osobistych przysługujących danej osobie. Ale po kolei. Księga wieczysta zawiera cztery działy, z czego pierwszy określa oznaczenie nieruchomości, którym najczęściej będzie wypis z rejestru gruntów. Drugi dział obejmuje oznaczenie właściciela lub użytkownika wieczystego i to, w jaki sposób prawo do nieruchomości zostało nabyte, np. w drodze umowy kupna-sprzedaży, dziedziczenia, etc. Trzeci dział ksiąg wieczystych określa ograniczone prawa rzeczowe z wyjątkiem hipotek, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, a także prawa osobiste, natomiast czwarty dział zajmuje się kwestią hipotek, ich walutą i wszelkimi sprawami dotyczącymi tego zagadnienia.

Do czego potrzebna jest nam księga wieczysta?

Księga wieczysta potrzebna jest nam właściwie w każdej sytuacji, gdy kupujemy, sprzedajemy lub nabywamy inne prawo do nieruchomości, działki zabudowanej lub nie, gruntu, mieszkania. To istotne dane, które gromadzone są przez Sąd Rejonowy właściwy dla położenia danej nieruchomości. Ważne jest zgłaszanie czy inaczej „ujawnianie” naszych praw do nieruchomości w księdze wieczystej, bowiem służą one do zachowania pewnego porządku prawnego i niezgłoszenie takiego prawa może być obwarowane karą.

Najczęściej potrzebujemy danych z księgi wieczystej, gdy chcemy kupić działkę pod budowę domu, albo działkę z domem czy mieszkanie. Wtedy chcielibyśmy ustalić, kto jest właścicielem i nawiązać z nim negocjacje. Ale jak to zrobić? Jednym ze sposobów jest pofatygowania się do Sądu Rejonowego, do Wydziału Ksiąg Wieczystych i poproszenie o wydruk księgi wieczystej. Ale nie jest to takie proste, bowiem w celu otrzymania księgi wieczystej musimy wykazać tzw. ”interes prawny”, co może być kłopotliwe.

Jak uzyskać numer księgi wieczystej posiadając małą ilość danych?

Na szczęście, oprócz wizyty w Sądzie Rejonowym, dostępne są internetowe wyszukiwarki ksiąg wieczystych, takie jak www.ksiegiwieczyste.pl. Do doskonałe miejsce na wyszukanie i pobranie danych określonej nieruchomości i to tylko przy minimalnej ilości danych! Takie podstawowe informacje, jak adres nieruchomości możemy znaleźć w internecie, za pomocą nawigacji. I już! Baza internetowa ksiąg wieczystych dysponuje liczbą około 99,5% danych z ksiąg wieczystych przeniesionych do elektronicznej Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych. Dzięki takiej wyszukiwarce jesteśmy w stanie znaleźć niemal każdą nieruchomość w Polsce!