Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Sprawna ewidencja majątku z programem do inwentaryzacji

inwentaryzacja
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Programy do inwentaryzacji to narzędzia, które pozwalają na efektywne i precyzyjne zarządzanie zasobami w firmie. Dzięki nim można łatwo kontrolować stan magazynu, monitorować ruch towarów oraz dokonywać obowiązkowej inwentaryzacji rocznej. Część z nich przystosowana jest także do wygodnego przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych. Na rynku istnieje wiele różnych programów do inwentaryzacji, które spełniają różne potrzeby, ale co powinno cechować ten najlepszy? Czy w ogóle taki jest? Spróbujmy odpowiedzieć.

Proces inwentaryzacji - kilka słów o tym, jak wygląda

W odniesieniu do przepisów prawa w Polsce każda firma produkcyjna, handlowa i część przedsiębiorców, wykorzystujących w swojej pracy usługowej produkty (np. fryzjer używający lakieru), którzy rozliczają się na podstawie księgi przychodów i rozchodów, musi przynajmniej raz do roku dokonać dwóch typów inwentaryzacji:

  • inwentaryzacji towarów handlowych i półproduktów (spisu z natury);
  • inwentaryzacji środków trwałych (majątku firmy).

Jak wynika z przepisów o rachunkowości, inwentaryzacja musi być sporządzana na ostatni dzień roku obrotowego (najczęściej na koniec roku kalendarzowego), chociaż w niektórych przypadkach jej przeprowadzenie jest konieczne także w ciągu roku. Niektóre firmy chętnie przeprowadzają ją częściej, ponieważ inwentaryzacja pozwala na lepsze zarządzanie zasobami oraz na szybsze reagowanie na zmiany w ich stanie.

Jak przeprowadzić inwentaryzacje?

Inwentaryzacja może być przeprowadzana ręcznie lub za pomocą specjalnych programów komputerowych. Można sporządzić arkusz kalkulacyjny w programie komputerowym lub dokonywać spisu na kartce albo przy użyciu skanerów, sczytywać oznaczone produkty, półprodukty, sprzęt, meble i inne przedmioty, które podlegają inwentaryzacji, automatycznie do programu komputerowego.

Program do inwentaryzacji środków trwałych - jak działa?

O ile większość programów księgowo-magazynowych pozwala na inwentaryzacje produktów handlowych i niehandlowych, o tyle nie każdy program pozwala na przeprowadzenie sprawnej ewidencji majątku, czyli sprzętu, mebli i innych środków trwałych znajdujących się na wyposażeniu firmy. Tymczasem znaleźliśmy program, który znacznie ułatwia przeprowadzenie inwentaryzacji środków trwałych.

Program do inwentaryzacji środków trwałych PWSK

Program do inwentaryzacji środków trwałych od PWSK o słusznej nazwie Szybka Inwentaryzacja(R) pozwala skrócić proces inwentaryzacji majątku nawet o 90%. Pozwala on szybko skanować etykiety z kodem kreskowym lub chipy RFID, dokonać spisu z podziałem na miejsca użytkowania, rozliczyć odpowiedzialne osoby, a także wymieniać dane z programami księgowymi. Jest bardzo łatwy pod względem obsługi technicznej, a sczytywanie odbywa się za pomocą skanera z czytnikiem kodów kreskowych lub kodów RFID. To duże ułatwienie we wprowadzeniu środków trwałych do systemu, a to jeszcze nie wszystko.

Pomóż sobie w szybkiej inwentaryzacji środków trwałych

Dzięki programowi Szybka Inwentaryzacja od PWSK możesz łatwo zarządzać majątkiem trwałym i:

  • prowadzić kartoteki, w tym kartoteki miejsc użytkowania,
  • dodawać załączniki,
  • projektować i drukować etykiety inwentaryzacyjne,
  • dokonywać spisu z użyciem skanera (inwentaryzatora),
  • sporządzać raporty czy eksportować i importować dane z Excella.

Aplikacja do przeprowadzenia inwentaryzacji PWSK

Inwentaryzacja środków trwałych może być czasochłonna, ale nie wtedy, gdy używasz programu Szybka Inwentaryzacja, a jeśli mimo to chcesz ją przyspieszyć, możesz skorzystać z aplikacji Mobilna Inwentaryzacja, skąd wyniki trafią do zbiorczych arkuszy spisowych. Dowiedz się więcej o tym, co zyskasz dzięki wdrożeniu Szybkiej Inwentaryzacji i aplikacji tutaj: program do inwentaryzacji.