Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Czego nie może zająć komornik?

ochrona pieniędzy
 |  Informacja prasowa  |  Biznes i finanse

Kiedy zalegamy ze spłatą pożyczki czy kredytu, wierzyciel może wypowiedzieć umowę i skierować sprawę do sądu. Następnie wniosek pojawia się u komornika sądowego razem z wnioskiem egzekucyjnym. We wniosku są wymienione przedmioty, które mogą być zajęte. Trzeba pamiętać, jednak o tym, że istnieją pewne ograniczenia i komornik nie może zająć wszystkiego.

1. Z czego nie można ściągnąć długu?

Istnieją pewne ograniczenia dotyczące tego, czego komornik zająć nie może. Po egzekucji komorniczej, ani dłużnik ani rodzina, która jest na jego utrzymaniu nie może znaleźć się bez środków do życia. Należy jednak pamiętać, że komornik może wejść do mieszkania osoby trzeciej.

Egzekucji nie może podlegać:

 • przedmioty urządzenia domowego
 • ubrania (pościel, bielizna, ubranie niezbędne do wykonywania zawodu dłużnika)
 • narzędzia niezbędne do pracy dłużnika
 • żywność i opał (na okres 1 miesiąca)
 • pieniądze, które odpowiadają niepodległej egzekucji części płacy, jeśli dłużnik otrzymuje stałą płacę
 • pieniądze niezbędne do utrzymania rodziny jeśli dłużnik nie otrzymuje stałej płacy
 • produkty lecznicze niezbędne do życia i funkcjonowania
 • przedmioty do nauki (lub odbywania praktyk religijnych)

Dodatkowo komornik nie może zająć:

 • podstawowych źródeł światła (np. żarówki, lampy, latarki)
 • piekarnika lub kuchenki mikrofalowej albo płyty grzewczej (w zależności od podstawowego źródła podgrzewania)
 • pralki
 • lodówki
 • odkurzacza
 • łóżek, stołów, krzeseł (w zależności od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego)

Komornik nie może zająć więcej rzeczy niż jest to potrzebne do zaspokojenia należności wierzyciela a także kosztów związanych z egzekucją. Istnieją również inne ruchomości, które nie podlegają egzekucji wymienione w art. 829 Kodeksu postępowania cywilnego.

Lista rzeczy pozwala chronić interesy obu stron, zarówno dłużnika jak i wierzyciela. Należy zadbać aby dłużnik nie został pozbawiony ruchomości, które są mu potrzebne w życiu codziennym. Z kolei lista rzeczy nie może być zbyt długa, aby można było skutecznie przeprowadzić egzekucję.

2. Egzekucja z majątku rolników - czego nie można zająć

Kolejne ograniczenia, które są wymienione w k.p.c., odnoszą się do własności rolników. Wymienione przedmioty, które nie podlegają egzekucji.

Egzekucja dotycząca rolników nie obejmuje:

 • jeden koń z uprzężą, lub, gdy rolnik nie posiada konia, jeden źrebak lub inne zwierze pociągowe wraz z uprzężą
 • ciągniki, maszyny i sprzęt niezbędny do uprawy i zbioru ziemiopłodów
 • zwierzęta potrzebne do wyżywienia rodziny (jedna krowa lub dwie kozy lub trzy owce). Dodatkowo: pasza, ściółka,
 • zapasy opału (na okres minimum 6 miesięcy)
 • maszyny i urządzenia rolnicze niezbędne do pracy w gospodarstwie rolnym
 • zboże oraz plony niezbędne do siewów
 • nawozy i środki ochrony roślin
 • stado użytkowe kur niosek
 • zwierzęta futerkowe, jeśli hodowca posiada umowę na dostawę skór tych zwierząt
 • jeden tryk, jedna maciora oraz 20 sztuk drobiu
 • paliwo niezbędne do pracy maszyn rolniczych
 • zwierzęta gospodarskie w połowie okresu ciąży i w okresie odchowu potomstwa

Lista rzeczy których nie można zająć dotycząca rolników różni się od listy rzeczy pozostałych grup zawodowych. Trzeba wziąć pod uwagę fakt, że aby wykonywać dany zawód potrzebujemy różnych narzędzi pracy. Dlatego jednej osobie konkretne narzędzia będą niezbędne do pracy, natomiast innej będą one zbędne (np. nauczyciel, rolnik, mechanik).

3. Egzekucja z rachunku bankowego - ograniczenia

Prawdą jest, że można prowadzić egzekucję z rachunku wspólnego dłużnika i jego małżonka. To samo tyczy się sytuacji, gdy współwłaścicielami rachunku są osoby trzecie. Mogą one natomiast zostać zwolnione spod zajęcia. Nie wszystkie pieniądze znajdujące się na rachunku mogą zostać przekazane komornikowi.

Nie mogą zatem zostać zajęte:

 • świadczenia alimentacyjne;
 • świadczenia rodzinne
 • dodatki rodzinne, pielęgnacyjne czy porodowe
 • zasiłki dla opiekunów
 • świadczenia z pomocy społecznej, integracyjne i wychowawcze
 • środki przyznane na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Komornik jednak, nie może samodzielnie ustalić jakie jest źródło pochodzenia środków na rachunku. Jest to obowiązek banku aby ustalić czy środki, które wpływają na rachunek nie są zwolnione spod egzekucji. Dłużnik, natomiast, musi zawiadomić komornika i bank o środkach zwolnionych spod zajęcia (np. 500 plus). Trzeba pamiętać, że komornik może natomiast zająć skrytkę bankową. 

Pan Bogusław skorzystał ze strony Vindicat.pl, gdzie znalazł dostępne dokumenty egzekucyjne, czyli kompletne i spersonalizowane pisma gotowe do złożenia u komornika.

Podsumowanie

Komornik posiada wiele uprawnień aby odzyskać należność wierzyciela. Jednak nie może zostawić dłużnika bez żadnych środków do życia. Musi przestrzegać swoich uprawnień lecz nie ma obowiązku rozszyfrowywać, która rzecz, na danej posiadłości, należy do zadłużonego.

  vindicat.pl
Artykuł powstał dzięki vindicat.pl - odzyskujemy pieniądze z niezapłaconych faktur: program do windykacji, kancelaria windykacyjna