Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Czym jest kaucja za wynajem mieszkania?

wynajem mieszkania
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Zamierzasz wynająć swoje pierwsze mieszkanie? Nie możesz doczekać się momentu, gdy wyprowadzisz się od rodziców i zaczniesz życie “na własny rachunek”? Poczekaj! Pod wpływem emocji łatwo zapomnieć, że na początku czeka Cię sporo wydatków. Wśród nich należy wymienić nie tylko miesięczny czynsz, ale także kaucję za wynajem mieszkania. Dowiedz się, czym ona jest.

Co to jest kaucja za wynajem mieszkania?

Kaucja za wynajem nieruchomości to kwota pobierana przez właściciela lokalu przy podpisywaniu umowy. Dla wynajmującego jest to zabezpieczenie o charakterze rzeczowym, które może zostać wykorzystane do:

  • pokrycia ewentualnych szkód, które wyrządzisz, np. takich jak uszkodzenia wyposażenia,
  • uregulowania roszczeń właściciela, jeśli nie wywiążesz się z warunków umowy i np. nie zapłacisz czynszu na czas.

Zatem wpłacenie kaucji zapewnia właścicielowi poczucie bezpieczeństwa.

Co ważne – ta opłata jest zwrotna po zakończeniu umowy. Jest jednak jeden warunek – lokal powinien być w takim samym stanie jak w momencie wprowadzania się do niego. Jeśli będzie inaczej, właściciel ma prawo potrącić część kaucji na naprawę szkód.

Ile wynosi kaucja za wynajem mieszkania?

Wysokość kaucji, którą może pobrać właściciel nieruchomości, jest ściśle określona w przepisach prawa i zależy od rodzaju najmu. Jeśli podpisujesz umowę na wynajem:

  • tradycyjny, opłata nie powinna przekroczyć dwunastokrotności miesięcznego czynszu,
  • okazjonalny lub instytucjonalny, stawka nie może być wyższa niż sześciokrotność opłaty za wynajem.

Na szczęście większość właścicieli lokali nie pobiera maksymalnej kaucji. Zazwyczaj stawka wynosi od 1 do 3 czynszów. Tak postępuje np. PFR Katowice.

To firma, która oferuje mieszkania na wynajem instytucjonalny. Osoby, które są nimi zainteresowane, mogą wnieść kaucję w wysokości trzykrotności miesięcznego czynszu, jeśli przejdą weryfikację czynszową i potwierdzą, że złożone oświadczenia o przychodach są prawdziwe. Jednak jeśli chcą, żeby zdolność czynszowa była oceniona tylko na podstawie złożonej dokumentacji, wówczas kaucja wzrasta do sześciokrotności comiesięcznych opłat.

Kiedy można odzyskać kaucję?

Kaucja może, ale nie musi zostać Ci zwrócona po rozwiązaniu umowy najmu. Wiele zależy od stanu mieszkania przy wyprowadzce. Jeśli lokal:

  • jest w takim samym stanie jak na początku, właściciel ma obowiązek zwrócić mu całą kwotę wpłaconą na zabezpieczenie. Za porozumieniem stron opłata ta może zostać wykorzystana np. na poczet czynszu za ostatni miesiąc wynajmu;
  • ma wady wynikające z normalnego zużycia lokalu, np. otwory w ścianach po śrubach służące do zawieszenia szafek, wynajmujący nadal ma obowiązek zwrócić 100% kaucji;
  • był użytkowany niezgodnie z przeznaczeniem lub jest wyraźnie zniszczony, właściciel ma prawo potrącić część kwoty z zabezpieczenia lub zająć całą kaucję na poczet napraw.

Aby uniknąć nieporozumień odnośnie do zużycia mieszkania, przed podpisaniem umowy najmu sporządź protokół odbioru lokalu i umieść w nim informacje wszystkich obecnych wadach. Pomogą one rozstrzygnąć w przyszłości spór o to, czy usterki były obecne przed rozpoczęciem wynajmu, czy też zostały spowodowane przez Ciebie.

Pamiętaj: kaucja to forma zabezpieczenia dla właściciela. Dlatego trudno będzie znaleźć nieruchomość bez wymogu uiszczenia tej opłaty.