Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Dotacje z KPO - czym są i kiedy wejdą w życie?

mężczyzna czytający gazetę
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Krajowy Plan Odbudowy ma wejść w życie w kolejnych latach. Na dotacje dla firm mogą liczyć zarówno mikro, mali, jak i więksi przedsiębiorcy. Przeznaczeniem Krajowego Planu Odbudowy jest odbudowa potencjału rozwojowego, który został utracony przez epidemię koronawirusa.

Co więcej, jego celem jest wsparcie budowy trwałej konkurencyjności gospodarki oraz wzrost poziomu życia w dłuższej perspektywie czasowej. Nasz kraj może liczyć nawet na niespełna 60 miliardów euro dotacji, co pomoże odbudować gospodarkę.

Krajowy Plan Odbudowy dotacje - co warto wiedzieć?

Okazuje się, że jednym z największych beneficjentów unijnego Funduszu Odbudowy jest nasz kraj. Polska do końca 2023 roku ma otrzymać kilkadziesiąt miliardów Euro. Decyzja Komisji Europejskiej zatwierdzającej dotacje KPO to formalne domknięcie długiego procesu negocjacyjnego, lecz nie koniec procesu przygotować do uruchomienia środków Funduszy Odbudowy w naszym kraju. Co istotne, inwestycje przeznaczone na dywersyfikację oraz skrócenie łańcucha dostaw produktów rolnych mają wesprzeć odbudowę polskiej gospodarki. Na dotacje mogą liczyć zarówno mali, mikro, jak i duzi przedsiębiorcy. Będą organizowane konkursy, dzięki którym firma może dostać dotacje. Mowa tutaj o przedsiębiorstwach działających w zakresie przetwórstwa bądź wprowadzania do obrotu produktów rolnych. Do tego dolicza się firmy z sektora rybołówstwa oraz akwakultury.

Jaki jest cel Krajowego Planu Odbudowy?

Przeznaczeniem KPO jest między innymi wsparcie do wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu. Do tego dolicza się również podczas wymieniania pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla człowieka bądź dla środowiska. Znaczna część środków Krajowego Planu Odbudowy przeznaczona jest na wsparcie projektów inwestycyjnych w przemyśle rolno-spożywczym. Bardzo ważną kwestią dla Polski jest uzyskanie konkurencyjności rodzimej gospodarki. Wspierane będą zarówno małe, mikro, jak i średnie przedsiębiorstwa. Dotacje liczone są w kilkudziesięciu miliardach euro. Celem jest głównie wsparcie zaplecza produkcyjnego. Do tego dolicza się też wspieranie rolników oraz transformację środowiskową oraz cyfrową. Obecnie uruchamiany jest pierwszy nabór wniosków. Warto zapoznać się z firmą Agronavi, która jest w stanie pomóc w zdobyciu takich dofinansowań. Jej usługi dostępne są w relatywnie niskiej cenie. Agronavi to firma, która nawiązuje współpracę głównie z mikro oraz małymi przedsiębiorcami. Usługi realizowane przez to przedsiębiorstwo dostępne są w przystępnej cenie.