Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jak zarejestrować spółkę z o.o.?

Rejestracja spółki
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można założyć w systemie S24. Jego zaletą jest skrócenie czasu rejestracji spółki oraz zmniejszenie kosztów związanych z całym przedsięwzięciem. Jak poprawnie przeprowadzić rejestrację spółki z o.o. przez internet? Więcej o zarejestrowaniu spółki dowiesz się w poniższym artykule.

Spółki z o.o. – najważniejsze informacje

Wg Kodeksu spółek handlowych, spółkę z ograniczoną działalnością zalicza się do spółek kapitałowych. Spółka z o.o. odpowiada za wierzytelność całym swoim majątkiem oraz ma osobowość prawną. Z tego powodu spółka z o.o. jest chętnie wybierana przez przedsiębiorców. Prowadzenie spółki związane jest z ograniczeniem ryzyka finansowego do utraty wkładu własnego. Spółka z o.o. nie musi być założona przez co najmniej dwóch wspólników. Polskie prawo pozwala na zarejestrowanie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W tego typu spółce w zarządzie może zasiadać np. tylko właściciel firmy. Dlatego często spotyka się przypadki, gdzie prezes zarządu jest jednocześnie jego jedynym członkiem i jedynym wspólnikiem spółki. Szybka rejestracja spółki przebiega dzięki pomocy specjalistów, dlatego warto zwrócić się do nich o pomoc, aby cała procedura przebiegła szybko i bezproblemowo.

Rejestracja spółki z o.o. — sposoby rejestracji

Obecnie istnieją dwa sposoby zarejestrowanie i utworzenie spółki z o.o. – poprzez wykorzystanie elektronicznego wzorca umowy spółki i złożenie wniosku przez internet albo przez zawarcie umowy w formie aktu notarialnego oraz zgłoszenie spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. Sposób przez internet jest szybszy i prostszy, wymagany są jednak od założyciela i każdego wspólnika kwalifikowany certyfikowany podpis elektroniczny i aktywne konto na ePUAP. Rejestracja w tej kwestii przebiega całkowicie zdalnie i bezproblemowo, dlatego też podpis jest jedynym wyznacznikiem, który może potwierdzić autentyczność i poprawność zgłaszanych danych oraz pomaga w weryfikacji tożsamości wspólników. W przypadku gdy jeden ze wspólników nie ma konta ePUAP lub podpisu elektronicznego, założenie spółki z o.o. i jej rejestracja przez internet będzie niemożliwa. Spółka z o.o. to dość popularna forma prawna firmy. Jej dużą zaletą jest spore bezpieczeństwo majątku osobistego wspólników, którzy to nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Poza tym niskie wymogi kapitałowe, przejrzysta struktura organizacyjna, a także nieskomplikowana procedura założenia i funkcjonowania czynią spółkę wartą rozważenia przy wyborze formy prowadzenia działalności.