Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


WIBOR staje się powoli głosem przeszłości. Sprawdź, co go zastąpi

mężczyzna czytający gazetę
 |  Informacja prasowa  |  Biznes i finanse

Ze wskaźnikiem WIBOR możemy spotkać się na różnych płaszczyznach codziennego życia finansowego. Jego wysokość jest ciekawym zagadnieniem zarówno dla przedsiębiorców, banków, jak i osób posiadających kredyty gotówkowe czy hipoteczne. To właśnie WIBOR wpływa m.in. na oprocentowanie zadłużeń czy pożyczek międzybankowych. W niedalekiej przyszłości ma on jednak zostać zastąpiony przez nowoczesne rozwiązanie o nazwie WIRON.

Co to jest WIBOR?

Na początek warto skupić się na samym zagadnieniu związanym ze wskaźnikiem. Skrót WIBOR wywodzi się od angielskich słów Warsaw Interbank Offered Rate i w dosłownym tłumaczeniu oznacza oferowaną stawkę oprocentowania na polskim rynku międzybankowym. Mówiąc prościej, WIBOR odpowiada za wysokość oprocentowania pożyczek, jakie udzielają sobie wzajemnie banki. Wskaźnik ten jest ustalany praktycznie codzienne i ma ogromny wpływ na szeroko pojęty rynek finansowy. Co ciekawe, różni się on ze względu na okres czasowy, którego dotyczy. W praktyce gospodarczej możemy wyróżnić np.:

  • WIBOR 3M, który przedstawia koszt trzymiesięcznej pożyczki udzielanej na rynku międzybankowym;
  • WIBOR 6M ukazujący dokładnie to samo, co jego poprzednik z tą różnicą, że mówimy tutaj o 6-miesięcznym horyzoncie czasowym;
  • WIBOR 12M, gdzie interwał czasowy to rok.

Wskaźnik WIBOR jest również instrumentem stosowanym w odniesieniu do innych produktów finansowych, takich jak obligacje czy instrumenty pochodne. W związku z tym, jego wysokość śledzą również obligatariusze oraz inwestorzy giełdowi.

Jak WIBOR wpływa na oprocentowanie kredytów?

Biorąc pod uwagę dotychczasowe informacje, wielu z nas może zastanawiać się, jaki wpływ ma WIBOR na kredyty zwykłych osób? Otóż musimy zauważyć, że oferta banków w zakresie wspomnianych produktów jest dość szeroka. Część z nich, w szczególności kredyty hipoteczne, są udzielane w oparciu o marżę banku i właśnie stawkę WIBOR. Oznacza to, że wzrost tego wskaźnika niesie za sobą negatywne konsekwencje w postaci wzrostu raty kredytowej. Ponadto, duże znaczenie mają w tym przypadku decyzje Rady Polityki Pieniężnej w zakresie poziomów stóp referencyjnych. Obecna sytuacja gospodarcza doprowadziła do dość wysokich poziomów stóp, w związku z czym zwiększeniu uległ również WIBOR. To w konsekwencji spowodowało wzrost rat kredytowych. Oczywiście, nie wszystkie zadłużenia należy brać pod uwagę, a jedynie te, które są częściowo, bądź w całości oparte na tym wskaźniku.

Dlaczego WIBOR odchodzi do lamusa?

Już od dłuższego czasu dyskutuje się nad pewnymi zmianami w zakresie wskaźnika, jakim jest WIBOR. Wspomniane działania są niejako odpowiedzią na światowe trendy i mają dostosować polską gospodarkę do nowoczesnych rozwiązań. Jednym z założeń jest właśnie likwidacja WIBORU, który ma zostać zastąpiony przez WIRON.

Nowe rozwiązanie podąża w kierunku pomiaru stopy wolnej od ryzyka, czyli pojęcia, które jest ściśle związane z inwestycjami czy szeroko pojętym zarządzaniem finansami. Patrząc przez pryzmat światowych gospodarek już dziś można zauważyć, że podobne reformy zostały dokonane m.in. w Kanadzie czy Stanach Zjednoczonych. Co więcej, do wspomnianych zmian szykuje się wiele potęg gospodarczych, takich jak Wielka Brytania czy Szwecja. Podążanie przez nasze państwo za tymi trendami jest niejako odpowiedzią na innowacyjność Polski w zakresie rynków finansowych.

WIRON jako zamiennik WIBORU

Wiemy już, że zamiennikiem WIBOR-u ma być narzędzie o podobnie brzmiącej nazwie WIRON. Wskaźnik ten najprawdopodobniej wejdzie w życie w 2024 roku, całkowicie zastępując swojego starszego brata.

WIRON, a konkretniej Warsaw Interest Rate Overnight, ma być wskaźnikiem referencyjnym, który będzie służył do wyliczania oprocentowania kredytów. Jego wyliczenia mają opierać się na podstawie transakcji zawieranych przez różne podmioty gospodarcze, m.in. z instytucjami finansowymi. Jak widać, zakres analizy będzie tu zdecydowanie szerszy, aniżeli w przypadku WIBOR-u. Dodatkowo, nieco inny będzie interwał czasowy. WIRON ma powstawać na podstawie jednodniowych transakcji, przy czym większe interwały czasowe będą po prostu zbiorem wspomnianych danych. Patrząc przez pryzmat obecnej sytuacji, WIRON kształtuje się na nieco niższym poziomie od wskaźnika WIBOR. Oznacza to, że jeśli założylibyśmy, że zastępuje on dzisiaj całkowicie wskaźnik WIBOR, to moglibyśmy mieć do czynienia z obniżką wysokości rat kredytowych. 

  Autor artykułu
Artykuł został przygotowany przy współpracy z www.kancelaria-walterowicz.pl specjalizującej się w prawie podatkowym.