Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Tłumacz hiszpańskiego – czym są tłumaczenia przysięgłe?

klawiatura
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Konieczność przetłumaczenia tekstu z języka polskiego na język hiszpański lub na odwrót sprawia, że musimy skorzystać z pomocy tłumacza. Nie zawsze jednak wystarczą tłumaczenia zwykłe, czasem muszą być to profesjonalne tłumaczenia techniczne, czy też urzędowe. Wtedy niezbędny jest tłumacz hiszpańskiego posiadający stosowne uprawnienia.

Tłumaczenia dokumentów z języka hiszpańskiego na polski lub z polskiego na hiszpański są nam potrzebne w wielu sytuacjach. Bardzo często są to dokumenty, które musimy złożyć do urzędu, dlatego zależy nam na doskonałej jakości przekładu, aby ewentualne błędy nie naraziły nas na konsekwencje prawne. W takiej sytuacji musimy skorzystać z pomocy tłumacza przysięgłego. Czym się on zajmuje?

Kim jest tłumacz hiszpańskiego?

Tłumacz języka hiszpańskiego zajmuje się przykładem treści z języka hiszpańskiego na język polski lub na odwrót. Są to zarówno tłumaczenia pisemne, jak i ustne, np. podczas spotkań służbowych, czy też konferencji. Zawód ten wykonują osoby, które ukończyły filologię hiszpańską. Tłumacz hiszpańskiego musi bardzo dobrze znać ten język, a w przypadku tłumaczeń ustnych bardzo ważna jest też podzielność uwagi i refleks. Tłumacz często specjalizuje się w danej dziedzinie, wykonując np. tłumaczenia techniczne, medyczne, czy finansowe. W przypadku wielu tłumaczeń konieczne są specjalne uprawnienia. Jeśli chcemy zlecić przetłumaczenie dokumentu lub uwierzytelnienie jego odpisu, musimy skorzystać z pomocy tłumacza przysięgłego. Odpowiada on za poprawność przekładu, co potwierdza specjalną pieczęcią.

Czym zajmuje się tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego?

Tłumacz przysięgły to specjalista, który doskonale zna język obcy oraz język polski i posiada uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego. Uprawnienia można zdobyć, zdając egzamin państwowy. Tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego, czy też każdego innego języka obcego, musi mieć tytuł magistra i być osobą niekaraną. Ponosi on pełną odpowiedzialność za jakość przykładu i poświadcza jego zgodność z oryginałem. W przypadku błędów może ponieść konsekwencje prawne. Tłumaczenia przysięgłe, czyli tłumaczenia uwierzytelnione, dotyczą wszelkich umów i akt, których wierzytelność musi być poświadczona przez uprawnioną osobę. Są to więc wszelkie dokumenty o mocy prawnej wykorzystywane np. w urzędach. Do często tłumaczonych dokumentów należą:

  • akty notarialne,
  • akty stanu cywilnego (urodzenia, zgonu, małżeństwa),
  • umowy o pracę, 
  • dokumenty samochodowe, 
  • dokumentacja medyczna, 
  • dyplomy ukończenia szkół, 
  • wyroki sądowe, 
  • umowy pomiędzy firmami.

Tłumacz przysięgły języka obcego może więc pomóc nam w wielu sytuacjach, a przede wszystkim wtedy, gdy podejmujemy pracę lub naukę za granicą, czy też nawiązujemy kontakty biznesowe z zagranicznymi kontrahentami.