Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jakie korzyści przynosi współpraca z agencją pracy?

agencja pracy
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

O korzyściach wynikających ze współpracy z agencja pracy tymczasowej mówić można wiele. I to zarówno w kontekście osób szukających zatrudnienia, jak też szukających pracowników. Czym tak naprawdę jest agencja pracy i dlaczego warto z nią współpracować?

Agencja pracy tymczasowej - co to takiego?

Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że agencja pracy tymczasowej to twór działający podobnie jak urząd pracy. Wiele osób może zastanawiać się, jaki jest sens i czy w ogóle jest, działania takich podmiotów? Agencja pracy tymczasowej jest podmiotem prywatnym, zakładanym przez osoby ściśle weryfikowane (konieczne jest m.in. posiadanie świadectwa niekaralności). Podmiot uzyskuje pozwolenie na działanie i musi zostać wpisany do rejestru agencji zatrudnienia, co jest gwarantem rzetelności i bezpieczeństwem dla pracownika, chcącego skorzystać z tej formy współpracy.

Podstawowym zadaniem, jakie realizowane jest przez agencję pracy jest pośrednictwo w zatrudnieniu, w kontekście pracy tymczasowej. Funkcjonujące obecnie w branży podmioty mogą pochwalić się wysoką skutecznością działania oraz szeroką bazą ofert pracy, jak i potencjalnych pracowników.

Dlaczego warto szukać pracy przez agencję?

Jedną z najważniejszych zalet, jakie wymieniane są przez osoby korzystające z pomocy agencji zatrudnienia jest duża baza ofert. Jednocześnie rozpoczynając współpracę kandydat określa swoje preferencje co do kierunku wykonywanej pracy, przedstawia posiadane kwalifikacje do wykonywania pewnych zawodów i prac, co pozwala pośrednikowi agencji przygotować oferty spersonalizowane, dopasowane do umiejętności. Jest to dużą zaletą, gdy nie trzeba samodzielnie weryfikować wymagań i szukać wartych uwagi ofert.

Kolejnym atutem jest fakt, że umowa zawierana jest między pracownikiem, a agencją. Formalnie osoba zatrudniona jest przez agencję, to ona wypłaca wynagrodzenie, podpisuje umowę, określa warunki współpracy i obowiązki wobec finalnego podmiotu. Agencja pracy tymczasowej reguluje również składki ZUS za osobę zatrudnioną. Jej obowiązkiem jest zadbanie, aby warunki świadczonej pracy zgodne były z literą prawa.

Dlaczego warto szukać pracownika przez agencję?

Mimo oczywistych korzyści dla osób poszukujących pracy, to równie wiele atutów wymienić można w kontekście pracodawcy. Proces rekrutacyjny realizowany samodzielnie przez firmę jest zadaniem czasochłonnym, wymaga również poniesienia określonych, często niemałych nakładów finansowych. Poza przygotowaniem ogłoszenia, podaniem jego treści do wiadomości publicznej, trzeba też zweryfikować przesłane dokumenty aplikacyjne w kontekście spełnionych oczekiwań i wymagań, a następnie odbyć rozmowę kwalifikacyjną. Proces ten można znacznie uprościć i ograniczyć związane z nim wydatki, decydując się na pomoc agencji pracy tymczasowej. Wystarczy określić najistotniejsze wymagania związane z profilem potencjalnego kandydata oraz podać warunki współpracy, w tym zakres obowiązków, informację o wynagrodzeniu itp.

Ostateczna decyzja dotycząca zatrudnienia zawsze należy do zleceniodawcy, jednak dzięki pracy agencji, na rozmowę kwalifikacyjną trafią wyłącznie osoby spełniające określone wymagania.

Taka forma zatrudnienia ogranicza również koszty związane z koniecznością obsługi kadrowo-płacowej pracownika, gdyż zatrudniona osoba formalnie pozostaje związana umową z agencją, która deleguje ją do wykonania zadań określonych przez pracodawcę. Bazy pracowników gotowych do podjęcia zatrudnienia, jakimi dysponują agencje to dla pracodawcy możliwość szybkiego znalezienia wsparcia, np. w okresach, w których ze względu na specyfikę działania firmy niezbędne jest zatrudnienie dodatkowych osób. Praca tymczasowa pozwala rozwiązać problem personelu w czasie planowanych urlopów czy okresie przedświątecznym.