Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Praca tymczasowa, a praca stała. Najważniejsze zalety obu form zatrudnienia!

agencja pracy
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Pracodawcy mogą skorzystać z różnych form zatrudnienia pracowników. Dostosowuje się je do aktualnych potrzeb firmy, a także sytuacji rynkowej i gospodarczej. Standardowy podział obejmuje pracę stałą oraz tymczasową. Obie formy zatrudnienia mają swoje zalety. Warto się im przyjrzeć, przed podjęciem finalnej decyzji. W obu przypadkach nieocenionym wsparciem może być skorzystanie z zewnętrznego podmiotu, takiego jak agencja pośrednictwa pracy. Sprawdź podstawowe zalety różnych form zatrudnienia i sam zdecyduj.

Praca tymczasowa i praca stała. Jakie mają podobieństwa?

Zgodnie z przepisami praca tymczasowa i praca stała mają trochę podobieństw. W obu przypadkach osobom zatrudnionym przysługuje urlop. Przy pracy stałej zależy on od wymiaru zatrudnienia, a także stażu pracownika. Osoby zatrudnione tymczasowo mają 2 dni urlopu za każdy przepracowany miesiąc. Co ciekawe, mogą wykorzystać pierwsze dni dopiero po pół roku pracy. Ponadto pracodawca zarówno przy pracy stałej, jak i tymczasowej, zobowiązany jest do zapewnienia pracownikowi określonych warunków pracy, obuwia roboczego, odzieży, a także posiłków, jeżeli dana specyfika pracy tego wymaga. 

Praca tymczasowa i praca stałe - podstawowe różnice

Oczywiście różnic jest znacznie więcej. Standardowo umowa na pracę stałą podpisywana jest bezpośrednio z pracodawcą, a przy pracy tymczasowej pojawia się dodatkowy pośrednik. To biuro pośrednictwa pracy tymczasowej, z którym umowę podpisuje kandydat. Następnie biuro oferuje usługi pracownika wybranemu partnerowi biznesowemu. Ponadto praca stała może być wykonywana w trybie ciągłym bez żadnych ograniczeń. Przy pracy tymczasowej okres zatrudnienia dla jednego pracodawcy nie może przekroczyć wymiaru 18 miesięcy w ciągu 3 lat. 

Pracownicy zatrudnieni na umowę stałą są także bardziej chronieni. Okres wypowiedzenia w ich przypadku wynosi miesiąc lub więcej. Przy pracy tymczasowej mogą to być już tylko 3 dni. O ile jest to niekorzystne dla pracownika, o tyle daje dużą swobodę pracodawcy. Z drugiej strony praca tymczasowa jest bardziej elastyczna. Dzięki temu dobra agencja pracy tymczasowej cieszy się zainteresowaniem na rynku. 

Zalety pracy tymczasowej

Warto zwrócić uwagę na podstawowe zalety pracy tymczasowej. Podstawowe korzyści, które otrzymują pracodawcy to m.in.:

 • utrzymanie stabilnego zatrudnienia i większa elastyczność w tym zakresie;
 • szybsze dostosowywanie się do zmieniających się realiów rynkowych, wahań na rynku pracy i potrzeb;
 • mniejsze zobowiązania i łatwiejsza wymiana personelu;
 • utrzymanie ciągłości zatrudnienia;
 • oszczędność czasu i pieniędzy;
 • mniejsza odpowiedzialność.

Wszystko dlatego, że dużą odpowiedzialność przy pracy tymczasowej ponosi biuro pośrednictwa pracy. To ono pełni formę pośrednika w całym procesie. Oczywiście określone korzyści z zatrudnienia w formie pracy tymczasowej otrzymują także pracownicy. Ta forma często wybierana jest w przypadku cudzoziemców. Wsparcie w tym obszarze gwarantuje pośrednik pracy za granicą.

worksol

Zalety pracy stałej 

Od lat podstawowym wyborem pracodawców i pracowników jest świadczenie pracy na podstawie stałej umowy. Polega to na zatrudnieniu na umowę na czas określony lub nieokreślony. W tym obszarze są zdecydowanie mniejsze ograniczenia administracyjne, co do okresu wykonywania obowiązków służbowych. Z drugiej strony pracodawca musi zagwarantować pracownikowi dodatkowe świadczenia, a cały proces obsługi pracownika i rekrutacji jest droższy. 

Podstawowe zalety pracy stałej to:

 • ciągłość zatrudnienia;
 • budowanie większej lojalności pracowników wobec pracodawców;
 • brak konieczności korzystania ze wsparcia pośrednika;
 • stabilizacja zatrudnienia.

Do minusów z punktu widzenia pracodawcy zaliczają się przede wszystkim:

 • większa odpowiedzialność;
 • wyższe koszty zatrudnienia;
 • ryzyko zwiększonej fluktuacji w wybranych sektorach. 

Ostateczna decyzja co do formy zatrudnienia leży po stronie pracodawcy. Warto skonsultować to z agencją pracy, która świadczy pośrednictwo pracy dla cudzoziemców i Polaków. W ten sposób poznasz różne możliwości. 

Postaw na zatrudnienie z Worksol 

Jeżeli potrzebujesz wsparcia w procesie rekrutacji i zatrudnieniu wysokiej jakości pracowników, to dobrym wyborem jest agencja pośrednictwa pracy dla cudzoziemców Worksol. Specjaliści marki mają wieloletnie doświadczenie w realizacji procesu rekrutacji dla partnerów z różnych sektorów. To zarówno praca tymczasowa, jak i stała. Zawsze dopasowywane jest to do sytuacji przedsiębiorcy i jego aktualnych potrzeb. Pod uwagę brane są także czynniki rynkowe. Worksol to uznana agencja pośrednictwa pracy za granicą, która ograniczy koszty po Twojej stronie, zadba o formalności i zwiększy skuteczność rekrutacji z korzyścią dla rozwoju Twojej firmy. Zachęcamy do kontaktu z przedstawicielem agencji zarówno w przypadku pracy tymczasowej, jak i stałej.