Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Mikrorachunek - co należy o nim wiedzieć?

rozliczenia
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Od 1 stycznia 2020 roku każdy podatnik posiada swój własny mikrorachunek, na który może dokonywać wpłat do urzędu skarbowego. Jego wprowadzenie miało na celu uproszczenie procesu regulowania zobowiązań podatkowych. Dzięki temu zostało też zminimalizowane ryzyko popełnienia błędów. Jeśli przedsiębiorca zatrudnia biuro rachunkowe, może ono zajmować się dokonywaniem wpłat w jego imieniu. Co jeszcze warto wiedzieć na temat mikrorachunku?

Najważniejsze informacje o mikrorachunku

Na opisywany rachunek bankowy podatnik ma uiszczać opłaty związane z podatkiem PIT, CIT oraz VAT. Każda osoba posiadająca numer PESEL lub NIP ma jeden osobisty rachunek. Warto zaznaczyć, że do końca 2019 roku podatnik musiał płacić podatki na rachunek konkretnego urzędu skarbowego. Należy dodać, że numer rachunku różnił się w zależności od rodzaju podatku.

W jaki sposób można sprawdzić swój mikrorachunek? Rozwiązania są dwa. Jednym jest wizyta w urzędzie skarbowym, gdzie otrzymamy informację, zaś drugim sprawdzenie w generatorze udostępnionym przez Ministerstwo Finansów. Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej i niebędące czynnymi podatnikami VAT muszą podać swój numer PESEL w celu sprawdzenia. Z kolei przedsiębiorcy, podatnicy VAT oraz osoby będące płatnikiem podatków i składek ZUS podają swój numer NIP.

Dodatkowe informacje dla podatników

Oprócz wspomnianego podatku PIT, CIT i VAT, biuro rachunkowe może w imieniu podatnika wpłacić na mikrorachunek również inne należności. Mowa o daninie solidarnościowej. opłacie cukrowej, opłacie od napojów alkoholowych o pojemności do 300 ml, podatku od sprzedaży detalicznej i opłacie za usługę, która miała formę reklamy produktów alkoholowych. Pozostałe podatki, np. PCC czy akcyzę wpłaca się na rachunki urzędu skarbowego, które można znaleźć na oficjalnych stronach placówek. Chcąc wykonać przelew na swój mikrorachunek można to zrobić zarówno za pośrednictwem banku oraz gotówką na poczcie lub w kasie urzędu.

Zapraszamy do współpracy: biuro rachunkowe Lublin