Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Pulpit menedżerski, czyli skuteczne narzędzie business intelligence

Pulpit menedżerski
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Pulpity menedżerskie stały się narzędziem usprawniającym proces analizy danych oraz ich wizualizacji, co jest szczególnie pomocne w przypadku jednostek edukacyjnych. Czym dokładnie jest pulpit menedżerski i na czym polega jego funkcjonowanie?

Czym jest pulpit menedżerski?

Mianem kokpitu menedżerskiego określany jest zespół narzędzi w przeglądarce internetowej, który pozwala czytelnie ocenić sytuację w kwestii monitorowania kluczowych wskaźników dotyczących postępu prac z wykorzystaniem wykresów interaktywnych bądź tabel. Ogólnie rzecz ujmując, pulpity menedżerskie to graficzne i interaktywne interfejsy udostępniające wykresy oraz różnego rodzaju mierniki, dopasowane do potrzeb danego przedsiębiorstwa. Rozwiązanie to stanowi obecnie jeden z najchętniej wykorzystywanych sposobów na prezentację danych opartych o metodologię zrównoważonej karty wyników. Pulpity menedżerskie usprawniają proces projektowania i wizualizacji wszelkiego rodzaju danych, jak również ich analizę, pobieranie danych oraz import plików tekstowych. Jest to zatem wizualny oraz interaktywny system zarządzania dzięki któremu możliwe jest zgromadzenie wszystkich najistotniejszych informacji na jednym ekranie.

Pulpity menedżerskie i ich funkcje

Do głównych zadań kokpitów należy organizacja oraz prezentacja informacji w jak najbardziej przystępny sposób, bez konieczności zagłębiania się w techniczne szczegóły budowy pulpitu. Wizualizacja danych polega zwłaszcza na wykorzystaniu takich elementów jak kolor, rozmiar oraz kształt, połączonych z jednoczesną możliwością interaktywnej eksploracji celem wzmocnienia zarówno ludzkiej percepcji, jak i podwyższenia stopnia zrozumienia przekazywanych informacji.

Chcąc przystępnie opisać działanie pulpitów, można porównać je do deski rozdzielczej w pojazdach bądź samolotach, w przypadku których zastosowana została podobna koncepcja. Dzięki temu są one w stanie zaprezentować w uproszczony sposób zarówno bieżące, jak i historyczne wskaźniki wydajności danego przedsiębiorstwa, wykorzystując do tego liczniki, wykresy i tabele. Kokpit najczęściej obejmuje jeden ekran - zazwyczaj w przeglądarce internetowej - wykorzystując kolory stosowane w sygnalizacji świetlnej, co pozwala na pokazanie postępów dokonywanych podczas pokonywania drogi do określonego celu.

Jedną z podstawowych cech pulpitów menedżerskich powinna stanowić interaktywność. Do jego podstawowych funkcji zaliczyć należy natomiast drążenie danych, umożliwiające przejście od danych ogólnych do danych szczegółowych, filtrowanie, które daje możliwość określenia na pulpicie zakresu danych, które odpowiadają potrzebom użytkowników, a także porównywanie, umożliwiające przeglądanie większej liczby podzbiorów danych znajdujących się obok siebie. Ponadto, funkcjonalność pulpitu powinna obejmować również eksportowanie, pozwalające na ściąganie danych z kokpitów, a następnie eksportowanie ich do konkretnego rodzaju pliku oraz alerty, czyli wyróżnianie informacji w oparciu o predefiniowane kryteria (alerty mogą zostać aktywowane w momencie, gdy dana metryka przekroczy zdefiniowany zakres).

Odpowiednio zaprojektowany oraz wdrożony pulpit menedżerski będzie stanowić niezwykle pomocne narzędzie zarówno w przypadku przedsiębiorstwa, jak i instytucji naukowych, usprawniając procesy decyzyjne wykonywane przez kadrę zarządzającą. Kokpit pozwoli na dostarczenie niezbędnej wiedzy zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym oraz taktycznym. Pulpity menedżerskie są jednocześnie nieskomplikowane w obsłudze, przedstawiając w czytelny sposób dane, które wpływają na mierzalny wzrost wartości konkretnej organizacji.