Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Na czym polega emisja akcji? Co warto wiedzieć na ten temat?

Notowania giełdowe
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Akcja jest papierem wartościowym, który łączą w sobie prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym. Prawa te wynikają z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej. Mówiąc o akcjach, nie sposób nie wspomnieć o kilku ważnych kwestiach – w tym o ich emisji.

Czym jest emisja akcji?

Jak wyjaśniają eksperci z firmy inwestycyjnej Prosper Capital, emisja akcji to proces, którego efektem są papiery wartościowe takie jak m.in. akcje. Kolejnym krokiem jest puszczenie ich w obieg – czyli wyemitowanie. Akcje wprowadza się do obrotu zarówno na rynku tradycyjnym, jak i alternatywnym. Wyróżnia się dwa rodzaje emisji akcji, a mianowicie emisję założycielską oraz kolejne emisje. W przypadku emisji założycielskiej akcje są emitowane przy tworzeniu nowej spółki, co wiąże się z koniecznością złożenia oświadczenia mającego postać aktu notarialnego. Jeżeli z kolei chodzi o kolejne emisje, to mają one miejsce przy podwyższaniu kapitału zakładowego. Mając na uwadze adresatów emisji akcji, emisje dzielą się na subskrypcję prywatną, zamkniętą oraz publiczną.

Po co firmy emitują akcje?

Celem, jaki najczęściej przyświeca firmom emitującym akcje, jest pozyskanie kapitału niezbędnego na rozwój.  Środki te pozwalają realizować rozmaite projekty. Przy tej okazji wypada podkreślić, że prawo do emitowania akcji zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami przysługuje spółkom. Z punktu widzenia inwestorów wygląda to natomiast tak, że poprzez zakup akcji zarabiają one na wzroście potencjału przedsiębiorstwa, które wyemitowało akcje. Tak więc również dla inwestorów zakup akcji jest doskonałym sposobem na powiększenie swoich zysków.

Emitowanie akcji – jak to wygląda w praktyce?

Możliwość wyemitowania akcji spółka zyskuje po spełnieniu paru warunków. Emisji akcji musi zostać zgłoszona do rejestru przedsiębiorców KRS. Do tego zgłoszenia trzeba dołączyć m.in. uchwałę o emisji akcji, umowy objęcia akcji oraz oświadczenia wszystkich członków zarządu o wysokości kapitału akcyjnego i o wkładach na pokrycie nowych akcji.