Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Kiedy wystawiana jest faktura VAT odwrotne obciążenie?

faktura VAT
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Faktury VAT z odwrotnym, odwróconym obciążeniem używane są w określonych transakcjach między przedsiębiorcami. Zobacz, co to jest odwrócony VAT, kiedy się go stosuje i jak wystawić fakturę VAT z odwrotnym obciążeniem.

Odwrócony VAT – na czym polega?

Co to jest odwrócony VAT? Odwrócone obciążenie jest mechanizmem, który służy do rozliczenia podatku VAT. W jego przypadku dochodzi do przeniesienia obowiązku rozliczenia podatku VAT ze sprzedawcy na kupującego.

Mechanizm odwróconego VAT-u został wprowadzony po to, aby zredukować ryzyko popełnienia oszustw podatkowych związanych z rozliczaniem podatku VAT. Dzięki temu możliwe stało się zwiększenie ściągalności podatków.

Dokumentem używanym do odwrotnego obciążenia jest faktura VAT odwrotne obciążenie. Prawo do jej wystawiania mają:- Osoby fizyczne, które prowadzą określone transakcje,- Osoby prawne,- Jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej.

Odwrotne obciążenie nie może być zastosowane w przypadku sprzedaży na rzecz konsumentów – osób nieprowadzących własnej działalności gospodarczej, a także podatników, którzy nie są czynnymi podatnikami VAT i są zwolnieni z VAT.

Faktura VAT odwrotne obciążenie – jakie ma zastosowanie?

Odwrócony VAT stosowany był w wybranych transakcjach do 1 listopada 2019 roku. W tym dniu weszły w życie przepisy wprowadzające obowiązek korzystania z rozliczeń split payment. Zastąpiły one odwrotne obciążenie.

Aktualnie odwrotne obciążenie używane jest głównie w przypadku transakcji zagranicznych. Wówczas mechanizm ten określany jest jako reverse charge.

Transakcje z odwróconym VAT-em wykorzystują przedsiębiorcy działający w ramach Unii Europejskiej, którzy zarejestrowani są jako podatnicy VAT UE. W przypadku zawierania takich transakcji konieczne jest ustalenie, kto będzie opłacał podatek VAT i w razie konieczności stosowana jest wtedy faktura VAT odwrotne obciążenie.

Również istnieje możliwość wykorzystania faktury z odwrotnym obciążeniem w transakcjach zawieranych pomiędzy podmiotami z innych krajów spoza Unii europejskiej.

Jak wystawić fakturę z odwróconym VAT-em?

Faktury VAT stosowane w mechanizmie odwrotnego obciążenia wyglądają jak standardowe faktury VAT, natomiast różnią się one jednym szczegółem. Każda faktura VAT odwrotne obciążenie powinna zawierać dopisek „odwrotne obciążenie”.

W celu wystawienia faktury można wykorzystać dostępne wzory faktur z odwrotnym obciążeniem.

Prostym sposobem, aby wystawić fakturę VAT odwrotne obciążenie, jest też program do fakturowania, który wyposażony jest w taką funkcję. Obecnie mają go praktycznie wszystkie dobre programy fakturujące. W tym przypadku dokument generowany jest automatycznie na podstawie wskazanych danych, co przyspiesza jego wystawienie i zmniejsza niebezpieczeństwo błędów.